สูตรผลิตเจลลี่จากพืชสมุนไพร
นักวิจัย  
ผศ.ดร.ศิวัฒ ไทยอุดม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1903001677 ยื่นคำขอวันที่ 11 มิถุนายน 2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่จำเป็นต้องให้คีโมหรือรักษาแบบเคมีบำบัดมักมีอาการปวดแสบร้อนตามอวัยวะต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอวัยวะที่เป็นเนื้อเยื่อบาง เช่น เนื้อเยื่อในช่องปากที่มักจะปรากฏอาการหลุดลอกคล้ายแผลร้อนในเนื่องมาจากผลของเคมีที่ใช้ทำให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารได้น้อยลง เคี้ยวและกลืนอาหารได้ลำบากขึ้นจนมีภาวะเบื่ออาหาร
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์สามารถบรรเทาอาการแสบร้อนในช่องปากของผู้ป่วยโรคมะเร็ง ดูน่ารับประทานมากขึ้น มีกลิ่นหอม และไม่มีกลิ่นเหม็นเขียว
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวบุปผาชาติ กันสา
โทรศัพท์ 044-224825
โทรศัพท์มือถือ 095-8145910
Email buppha_chat@g.sut.ac.th
สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "สูตรผลิตเจลลี่จากพืชสมุนไพร"