กรรมวิธีการอบยางพาราแผ่น
นักวิจัย  
นายอนุพนธ์ พิมพ์ช่วย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1003000217 เรื่อง กรรมวิธีการอบยางพาราแผ่น ยื่นคำขอวันที่ 16 มีนาคม 2553
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
กรรมวิธีการผลิตยางพาราแผ่นมีหลักการ คือ นำน้ำยางสด ที่ผ่านการกรองแยกสิ่งสกปรก มาเติมน้ำกรด (กรดฟอร์มิค) เพื่อให้ยางจับตัวเป็นก้อน จากนั้นรีดยางพาราแผ่นให้มีความหนาประมาณ 3-4 มิลลิเมตร ล้างด้วยน้ำสะอาดแล้ว ผึ่งไว้ในที่ร่ม ไม่ควรนำออกไปผึ่งหรือตากแดดโดยตรง เพราะจะทำให้ยางแผ่นเสื่อมคุณภาพได้ง่าย หลังจากผึ่งยางแผ่นไว้ประมาณ 6 ชั่วโมง ให้เก็บรวบรวมยางแผ่น โดยพาดไว้บนราวในโรงเรือนเพื่อรอจำหน่าย โดยทั่วไปเกษตรกรจะมีการนำยางแผ่นดิบที่ได้มารมควันที่อุณหภูมิประมาณ 50–60 องศาเซลเซียส ใช้เวลาประมาณ 4–10 วัน หรืออบด้วยลมร้อนที่อุณหภูมิ 45–65 เซลเซียส ใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน เพื่อเอาความชื้นออกจากยางแผ่น ป้องกันเชื้อรา และสามารถเก็บไว้ได้นาน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวก่อให้เกิดการสิ้นเปลืองทั้งในเรื่องของเวลาและพลังงานที่ใช้เป็นอย่างมาก
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
การประดิษฐ์นี้เป็นกรรมวิธีการอบยางพาราแผ่นโดยใช้ไฟฟ้าเป็นแหล่งกำเนิดลมร้อน และควบคุมอัตราการไหลของอากาศร้อน ยางพาราแผ่นที่ผ่านการอบด้วยกรรมวิธีดังกล่าวมีคุณสมบัติเทียบเท่ายางพาราแผ่นคุณภาพดี การประดิษฐ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้ความชื้นในยางพาราแผ่นเหลือน้อยที่สุด ลดระยะเวลาในการอบยางพาราแผ่นให้น้อยลงกว่าเวลาปกติที่ใช้ และประหยัดพลังงานในการอบ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณพัชรวรินทร์ เอี่ยมสอาด
โทรศัพท์ 038-102287
Email tlo.buu.n@gmail.com
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "กรรมวิธีการอบยางพาราแผ่น"