ระบบควบคุมแบบป้อนกลับสำหรับการทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์แบบระยะยาว
นักวิจัย  
รศ.ดร.จิรพล ศรีเสริฐผล
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2001002302 ยื่นคำขอวันที่ 15 เมษายน 2563
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายในภาคการเกษตร โดยเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กเหล่านี้มีชั่วโมงการใช้งานที่สูงและต้องทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ดังนั้นผู้ผลิตจะต้องมีการทดสอบสมรรถนะและความทนทานของเครื่องยนต์ แต่ส่วนมากเป็นการทดสอบระยะสั้นซึ่งไม่เหมาะกับการทดสอบในปัจจุบันที่ต้องการทดสอบแบบหลายชั่วโมง
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ระบบควบคุมแบบป้อนกลับอัตโนมัติมีตัวควบคุมแบบ PID โดยการควบคุมปั๊มน้ำมอเตอร์สามเฟสที่ขับแรงดันน้ำเพื่อให้เกิดภาระโหลดเพื่อเบรกเครื่องยนต์ให้ได้แรงม้าสูงสุด ซึ่งสามารถควบคุมรูปแบบภาระโหลดที่ให้แก่เครื่องยนต์ได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวบุปผาชาติ กันสา
โทรศัพท์ 044-224825
โทรศัพท์มือถือ 095-8145910
Email buppha_chat@g.sut.ac.th
สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ระบบควบคุมแบบป้อนกลับสำหรับการทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์แบบระยะยาว"