อิมัลชันบีด (emulsion bead) ที่มีสารสกัดขลู่และอะโวคาโด
นักวิจัย  
อาจารย์จิรศิต อินทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 15153
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ปัจจุบันผู้คนต่างให้ความสนใจในเรื่องสุขภาพอนามัย การเสริมสร้างบุคลิกภาพให้ดูดีโดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่ในวัยทํางานที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากในอดีตจึงทําให้ตลาดเครื่องสําอางของไทยในช่วงที่ผ่านมามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งธุรกิจนี้สามารถสร้างมูลค่าได้ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ธุรกิจเครื่องสำอางจึงมีการแข่งกันกันสูง ผู้ผลิตมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้มีความแตกต่าง โดดเด่น และมีการใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ น้ำมันจากเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวเป็นหนึ่งในสารธรรมชาติที่ถูกนำมาพัฒนาเป็นเครื่องสำอางได้หลากหลายรูปแบบ
น้ำมันเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าว (Momordica cochinchinensis Spreng) เป็นสารธรรมชาติที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาค่อนข้างกว้าง อุดมด้วยสารออกฤทธิ์กลุ่มแคโรทีนอยด์ (carotenoids) โดยสารแคโรทีนอยด์สำคัญที่พบ คือ เบตาแคโรทีน (-carotene) และไลโคปีน (lycopene) ซึ่งสารสำคัญดังกล่าวมีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดอนุมูลอิสระ เนื่องจากสารดังกล่าวมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเกิดปฏิกิริยา lipid peroxidation ในชั้นผิวหนัง รวมทั้งมีคุณสมบัติในการปกป้องผิวหนังจากการทำลายของแสงแดด นอกจากนั้นยังมีคุณสมบั
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ปัจจุบันผู้คนต่างให้ความสนใจในเรื่องสุขภาพอนามัย การเสริมสร้างบุคลิกภาพให้ดูดีโดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่ในวัยทํางานที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากในอดีตจึงทําให้ตลาดเครื่องสําอางของไทยในช่วงที่ผ่านมามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งธุรกิจนี้สามารถสร้างมูลค่าได้ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ธุรกิจเครื่องสำอางจึงมีการแข่งกันกันสูง ผู้ผลิตมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้มีความแตกต่าง โดดเด่น และมีการใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเป็นส่วนประกอบ น้ำมันจากเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวเป็นหนึ่งในสารธรรมชาติที่ถูกนำมาพัฒนาเป็นเครื่องสำอางได้หลากหลายรูปแบบ
น้ำมันเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าว (Momordica cochinchinensis Spreng) เป็นสารธรรมชาติที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาค่อนข้างกว้าง อุดมด้วยสารออกฤทธิ์กลุ่มแคโรทีนอยด์ (carotenoids) โดยสารแคโรทีนอยด์สำคัญที่พบ คือ เบตาแคโรทีน (-carotene) และไลโคปีน (lycopene) ซึ่งสารสำคัญดังกล่าวมีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดอนุมูลอิสระ เนื่องจากสารดังกล่าวมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเกิดปฏิกิริยา lipid peroxidation ในชั้นผิวหนัง รวมทั้งมีคุณสมบัติในการปกป้องผิวหนังจากการทำลายของแสงแดด นอกจากนั้นยังมีคุณสมบั
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวณัฐมน วิจารณกุล
โทรศัพท์ 055267038
โทรศัพท์มือถือ 0972693922
Email ip@psru.ac.th
งานทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "อิมัลชันบีด (emulsion bead) ที่มีสารสกัดขลู่และอะโวคาโด"