วัชระพลาสเตอร์ข้าวปิดแผล
นักวิจัย  
รศ.ดร.นพ.สิทธิพร บุณยนิตย์ และคณะ
บริษัท บุณยนิตย์วัสดุแพทย์ จำกัด
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1901003969 ยื่นคำขอวันที่ 26 มิถุนายน 2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
แนวคิดของคณะผู้ประดิษฐ์ต้องการผลิตพลาสเตอร์ปิดแผลที่ทำมาจากวัตถุดิบของไทยเป็นส่วนใหญ่ และมีความเป็นเครื่องมือแพทย์ชนิดที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นนวัตกรรมที่มีความแปลกใหม่ระดับโลก เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ดำเนินการด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์อย่างเข้มงวดชนิดที่บุคคลผู้มีความรู้พื้นฐานสามารถทำซ้ำได้ผลลัพธ์อย่างเดิม และมีคุณค่าเชิงพาณิชย์อุตสาหกรรมอีกทั้งมีคุณสมบัติเชิงการใช้งานที่ดีกว่าและราคาขายถูกกว่าเมื่อเทียบกับสินค้าจากต่างประเทศ นอกจากนั้นยังก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มกับสินค้าเกษตรไทย
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
พลาสเตอร์ปิดแผลเป็นสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่มีวัตถุดิบได้มาจากวัสดุธรรมชาติของไทย 99% ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลัก 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นส่วนที่สัมผัสบาดแผลทำขึ้นจากแป้งข้าวเจ้าบริสุทธิ์ มีลักษณะเป็นแผ่นเนื้อพรุน ผสมด้วยสารโพวิโดนไอโอดีน เพื่อต่อต้านและฆ่าเชื้อแบคทีเรีย มีคุณสมบัติสกัดกั้นการตกเลือด ป้องกันการติดเชื้อ ดูดซับของเหลว บรรเทาความเจ็บปวดซ้ำเติม ส่วนที่ 2 เป็นชิ้นส่วนที่เป็นแผ่นกาวด้านเดียว เพื่อยึดเกาะผิวหนังปกติสำหรับกดดันให้แผ่นพรุนข้าวเจ้าอยู่กับที่ และส่วนที่ 3 เป็นชิ้นส่วนแผ่นลื่น เพื่อปิดป้องกันเนื้อกาวไม่ให้สัมผัสกับวัสดุข้างเคียงขณะเก็บบรรจุ ทำมาจากกระดาษสาเคลือบขี้ผึ้ง มาตรฐานเภสัชอุตสาหกรรม นับเป็นสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมไทย ที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรไทย
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
รศ.ดร.นพ.สิทธิพร บุณยนิตย์
โทรศัพท์ 053214920
โทรศัพท์มือถือ 0818818013
Email punyanitya.s@gmail.com
บริษัท บุณยนิตย์วัสดุแพทย์ จำกัด

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "วัชระพลาสเตอร์ข้าวปิดแผล"