กรรมวิธีการขึ้นรูปยางธรรมชาติโดยปราศจากแม่พิมพ์ (Latex for 3D Printing)
นักวิจัย  
ดร. ปณิธิ วิรุฬห์พอจิต ดร. ศศิธร ศรีสวัสดิ์ ดร. จอมขวัญ มั่นแน่ ดร.สิทธิกร ลาภาพงศ์ และคณะ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1701005766 ยื่นคำขอวันที่ 28 กันยายน 2560
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1801003217 ยื่นคำขอวันที่ 1 มิถุนายน 2561
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1801003218 ยื่นคำขอวันที่ 1 มิถุนายน 2561
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
การขึ้นรูปน้ำยางธรรมชาติโดยปราศจากแม่พิมพ์ หรือ 3D printing ด้วยกระบวนการสเตอริโอลิโทกราฟี (Stereolithography, SLA) ในการขึ้นรูปชิ้นงาน ทำให้สามารถผลิตชิ้นงานที่ซับซ้อนและรวดเร็วได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะใช้ร่วมกับสูตรสารเติมแต่งน้ำยางธรรมชาติและทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปมีความยืดหยุ่น อ่อนนุ่ม สามารถกำหนดขนาด รูปร่างได้ตามที่ผู้ใช้ต้องการ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
- ใช้วัตถุดิบจากน้ำยางธรรมชาติขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์แบบสามมิติ 3D printing
- สามารถปรับให้ชิ้นงานมีความยืดหยุ่น โปร่งแสง ใส หรือมีสมบัตินำไฟฟ้าได้เล็กน้อย
- ปรับรูปร่างผลิตภัณฑ์ได้จำเพาะตามความต้องการของผู้ใช้งาน
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1618
Email tlo-ipb@nstda.or.th
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "กรรมวิธีการขึ้นรูปยางธรรมชาติโดยปราศจากแม่พิมพ์ (Latex for 3D Printing)"