เครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาตอบสนองสำหรับทักษะมวยไทย
นักวิจัย  
ผศ.ดร.ลัคนา พิมพ์จันทร์ และคณะ
สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
องค์ประกอบของสมรรถาพทางกายนักกีฬามวยไทย ที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งคือ การที่นักมวยไทยมีปฏิกิริยาตอบสนองที่เร็ว เพราะ เวลาที่คู่ต่อสู่ออกอาวุธ ทำให้สามารถหลบหลีก หรือป้องกัน และออกอาวุธโต้ตอบได้ทันทีทันใด ดังนั้น การวัด การทดสอบความเร็วของการตอบสนองที่สั่งการโดยระบบประสาท ที่มีต่อระบบกล้ามเนื้อ สามารถวัดความเร็วในการตอบสนอง โดยเครื่องมือชิ้นนี้ ใช้ทดสอบวัดความเร็วของปฏิกิริยาการตอบสนองของนักมวยไทยโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นการทดสอบการทำงานประสานกันระหว่างระบบประสาทกับกล้ามเนื้อ ซึ่งมีความสำคัญต่อความเร็วในการออกทักษะ การชก การเตะ โดยเฉพาะในช่วงเวลาฝึกซ้อมและขณะแข่งขัน
การทำงานของเครื่องมือ
1. กดปุ่มเพื่อให้สัญญานเสียง นาฬิกาจับเวลาทำงาน
2.นักมวยออกทักษะ ชก หรือ เตะ ไปที่กระสอบทราย ซึ่งมีตัวรับสัญญานติดอยู่
3.นาฬิกาหยุดเมื่อกระสอบทรายสั่น
4.บันทึกเวลาในการตอบสนองของนักมวย
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เป็นเครื่องมือที่ใช้ทดสอบปฏิกิริยาสำหรับนักมวยไทย ใช้ง่าย ราคาไม่แพง และมีความน่าเชื่อถือสูง เป็นเครื่องมือที่ผลิตโดยนักวิจัยไทย ลดต้นทุนการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
กัตติกา แพรกทอง
โทรศัพท์ 075-672927
โทรศัพท์มือถือ 089-971-7930
Email kattika.pr@wu.ac.th
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาตอบสนองสำหรับทักษะมวยไทย"