เครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาตอบสนองสำหรับทักษะเทนนิส
นักวิจัย  
ผศ.ดร.ลัคนา พิมพ์จันทร์ และคณะ
สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
สมรรถาพทางกายนักกีฬาเทนนนิส ที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งคือ การที่นักเทนนิสมีปฏิกิริยาตอบสนองที่เร็ว ดังนั้นการวัด การทดสอบความเร็วของการตอบสนองที่สั่งการโดยระบบประสาทตาจากการมองเห็น ส่งสัญญานไปสมอง และสั่งการต่อระบบกล้ามเนื้อแขนให้ตอบสนองต่อสัญญานเสียงที่ดังขึ้นเมื่อกดปุ่มสีแดงให้เครื่องทำงาน ซึ่งสามารถวัดความเร็วในการตอบสนองโดยเครื่องมือชิ้นนี้ได้ง่ายจากวงจรนาฬิกาที่ได้เชื่อมต่อกับตัวรับสัญญานที่เป้าตีลูกบอลสีแดง ใช้ทดสอบวัดความเร็วของปฏิกิริยาการตอบสนองของนักเทนนิสโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นการทดสอบการทำงานประสานกันระหว่างระบบประสาทตากับกล้ามเนื้อแขน ซึ่งมีความสำคัญต่อความเร็วในตีลูกเทนนิส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเล่นลูกวอลเลย์หน้าตาข่าย ทั้งนี้สามารถใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้ในการฝึกเพื่อลดเวลาการตอบสนองได้เป็นอย่างดี
การทำงานของเครื่องมือ
1. กดปุ่มเพื่อให้สัญญานเสียง นาฬิกาจับเวลาทำงาน
2. นักเทนนิส ยืนจับไม้เทนนิส ได้ยินเสียง วอลเลย์หรือใช้ไม้แตะที่ตัวรับสัญญานที่ลูกบอลสีแดง ซึ่งมีตัวรับสัญญานติดอยู่
3. วงจรนาฬิกาจะเริ่มทำงานเมื่อกดปุ่มสีแดง และจะหยุดเมื่อไม้เทนนิสกระทบตัวรับสันญาณที่ลูก
4.บันทึกเวลา
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เป็นเครื่องมือที่ใช้ทดสอบปฏิกิริยาสำหรับนักเทนนิส ใช้ง่าย ราคาไม่แพง และมีความน่าเชื่อถือสูง เป็นเครื่องมือที่ผลิตโดยนักวิจัยไทย ลดต้นทุนการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
กัตติกา แพรกทอง
โทรศัพท์ 075-672927
โทรศัพท์มือถือ 089-971-7930
Email kattika.pr@wu.ac.th
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เครื่องมือทดสอบปฏิกิริยาตอบสนองสำหรับทักษะเทนนิส"