เทคคิด ซีดีวี ชุดตรวจรวดเร็วความไวสูงสำหรับตรวจหาเชื้อไวรัสในโรคไข้หัดสุนัข (TECKit CDV : Sensitive antigen rapid test for canine distemper virus detection)
นักวิจัย  
1. ดร.นางสาววีรกัญญา มณีประกรณ์
2. น.สพ.กมล พิพัฒน์ภานุกูล
3. นางสาวผกากรอง อารีย์รอบ
บริษัท ศูนย์สมาร์ทเทค จำกัด
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1803000470 ยื่นคำขอวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
โรคไข้หัดสุนัข หรือ Canine Distemper เป็นโรคหนึ่งที่ทำให้สุนัขมีโอกาสเสียชีวิตสูง เป็นโรค ติดเชื้อที่พบได้ในทุกทวีปทั่วโลก เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชื่อ Canine distemper virus โดยการสัมผัสโดยตรงกับเชื้อที่อยู่ในสิ่งคัดหลั่งของสัตว์ป่วย เชื้อไวรัสไข้หัดสุนัขมีหลายสายพันธุ์ บางสายพันธุ์เป็นชนิดที่ไม่แสดงอาการ บางสายพันธุ์ทำให้เกิดโรคอย่างฉับพลัน มีโอกาสเกิดสมองอักเสบได้ ทำให้สัตว์ตายสูง ชุดตรวจที่พัฒนาขึ้นนี้ เป็นชุดตรวจแบบแซนวิชอิมมูโนโครมาโตกราฟีชนิดการไหลด้านข้าง ชุดตรวจถูกออกแบบให้สามารถตรวจหาแอนติเจนต่อเชื้อ Canine Distemper virus จากตัวอย่างสารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก และ น้ำตา โดยใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดีสองชนิดซึ่งมีความจำเพาะต่อแอนติเจนตัวเดียวกัน
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เป็นชุดตรวจสำหรับตรวจหาแอนติเจนต่อเชื้อ Canine Distemper virus โดยเป็นชุดตรวจอย่างง่าย ใช้เวลาในการตรวจและการอ่านสัญญาณ ประมาณ 10-15 นาที ความไวในการตรวจวัดและมีความจำเพาะ สอดคล้องกับเทคนิค PCR ซึ่งเป็น gold standard method (มีความไวในการตรวจวัด (Sensitivity) และความจำเพาะ (Specificity) อยู่ระหว่าง 95%-100% เมื่อเปรียบเทียบกับเทคนิคทาง PCR)
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวผกากรอง อารีย์รอบ
โทรศัพท์ 02-1178993-4
โทรศัพท์มือถือ 094-2242199
Email phakakrong.a@smartvetgroup.com, kamol.p@smartvetgroup.com
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี/บริษัท ศูนย์สมาร์ทเทค จำกัด

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เทคคิด ซีดีวี ชุดตรวจรวดเร็วความไวสูงสำหรับตรวจหาเชื้อไวรัสในโรคไข้หัดสุนัข (TECKit CDV : Sensitive antigen rapid test for canine distemper virus detection)"