เทคคิด ซีพีวี/ซีซีวี : ชุดตรวจแบบรวดเร็วสำหรับตรวจหาเชื้อเคไนน์พาร์โวไวรัสและเชื้อเคไนน์โคโรน่าไวรัส ในสุนัขที่ป่วยด้วยโรคลำไส้อักเสบ (TECKit CPV/CCV : Rapid test for the simultaneous detection of canine parvovirus and canine coronavirus for diagnosis of
นักวิจัย  
1. ดร.วีรกัญญา มณีปะกรณ์
2. น.สพ.กมล พิพัฒน์ภานุกูล
3. นางสาวผกากรอง อารีย์รอบ
บริษัท ศูนย์สมาร์ทเทค จำกัด
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1803000471 ยื่นคำขอวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
โรคลำไส้อักเสบที่เกิดจากเชื้อไวรัสในสุนัข หรือ Canine viral enteritis มักจะเกิดจากเชื้อไวรัส 3 ชนิด ได้แก่ Canine Parvovirus (CPV), Canine Coronavirus (CCV) และ Rotavirus แต่เชื้อไวรัสชนิดที่รุนแรง ที่ทำให้มีโอกาสเสียชีวิตสูง และเป็นปัญหาในการเลี้ยงสุนัขเป็นอย่างมาก ได้แก่ Canine Parvovirus type 2 (CPV -2) ส่วนเชื้อไวรัส Canine Coronavirus (CCV) และ Rotavirus ก็สามารถทำให้สุนัขท้องเสียได้เช่นกัน แต่ความรุนแรงของโรคน้อยกว่ามาก และไม่ทำให้สุนัขเสียชีวิต ชุดตรวจสำเร็จรูปซึ่งใช้ในปัจจุบัน เป็นชุดตรวจที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ชุดตรวจที่พัฒนาขึ้นนี้ เป็นชุดตรวจแบบแซนวิชอิมมูโนโครมาโตกราฟีชนิดการไหลด้านข้าง ชุดตรวจถูกออกแบบให้สามารถตรวจหาแอนติเจนต่อเชื้อ Canine Parvovirus และ เชื้อ Canine Coronavirus จากตัวอย่างอุจจาระสุนัข โดยจะใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดีสองชนิดซึ่งมีความจำเพาะต่อแอนติเจนตัวเดียวกัน โดยชนิดหนึ่งจะถูกติดเข้ากับอนุภาคนาโนทองที่ตำแหน่งแผ่นคอนจูเกตของชุดตรวจ และอีกชนิดหนึ่งจะถูกยึดติดอยู่ที่บริเวณตำแหน่งเส้นทดสอบ (Test line) บนแผ่นไนโตรเซลลูโลสเมมเบรน
1. สำหรับตรวจหาทั้งแอนติเจนต่อเชื้อ Canine Parvovirus และ เชื้อ Canine Coronavirus ในชุดตรวจเดียวกัน โดยเป็นชุดตรวจอย่างง่าย
2. ใช้เวลาในการตรวจและการอ่านสัญญาณ ประมาณ 10-15 นาที
3. ความไวในการตรวจวัดและมีความจำเพาะ สอดคล้องกับเทคนิค PCR ซึ่งเป็น gold standard method มีความไวในการตรวจวัด (Sensitivity) และความจำเพาะ (Specificity) อยู่ระหว่าง 95% - 100% เมื่อเปรียบเทียบกับเทคนิค PCR โดยการทดสอบกับตัวอย่างจริงจากสัตว์ที่ทราบผลจากวิธี PCR
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวผกากรอง อารีย์รอบ
โทรศัพท์ 02-1178993-4
โทรศัพท์มือถือ 094-2242199
Email phakakrong.a@smartvetgroup.com, kamol.p@smartvetgroup.com
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี/บริษัท ศูนย์สมาร์ทเทค จำกัด

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เทคคิด ซีพีวี/ซีซีวี : ชุดตรวจแบบรวดเร็วสำหรับตรวจหาเชื้อเคไนน์พาร์โวไวรัสและเชื้อเคไนน์โคโรน่าไวรัส ในสุนัขที่ป่วยด้วยโรคลำไส้อักเสบ (TECKit CPV/CCV : Rapid test for the simultaneous detection of canine parvovirus and canine coronavirus for diagnosis of"