เบล็นไออนิก-สารฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ธรรมชาติสำหรับการประยุกต์ใช้ในสัตว์และสิ่งแวดล้อม (Blen Ionic-A natural antimicrobial agent for the animals and the environment applications)
นักวิจัย  
1. ดร.วรายุทธ สะโจมแสง
2. น.สพ.กมล พิพัฒน์ภานุกูล
3. นางสาวผกากรอง อารีย์รอบ
บริษัท ศูนย์สมาร์ทเทค จำกัด
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1803000747 ยื่นคำขอวันที่ 29 มีนาคม 2561
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจในปัจจุบันอยู่ในรูปแบบอุตสาหกรรม มีการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์มากมายในการซ่าเชื้อก่อโรคต่อตัวสัตว์ ทั้งรูปแบบการกินและฉีดที่สัตว์โดยตรง อาจจะมีผลข้างเคียงหรือมีการดื้อยาตามมา
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
สังเคราะห์สารประกอบไอออนิกคอปเปอร์ในรูปแบบไอออนที่ถูกทำให้คงตัวด้วยสารที่เรียกว่าสารสเตบิไลซิงค์ (stabilizing agent) เพื่อป้องการการตกตะกอนและป้องกันการเกิดสารเชิงซ้อนของไอออนคอปเปอร์ในน้ำที่ประกอบไปด้วยสารอินทรีย์หรือสารประกอบต่างๆที่มีประจุลบ โดยเฉพาะน้ำที่มีค่าความเป็นด่างสูง ดังนั้นสารไอออนิกคอปเปอร์ที่มีสารสเตบิไลซิงค์สามารถที่จะมีความคงตัวในน้ำ มีขนาดเล็ก และมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียต่างๆได้หลากหลายซึ่งสามารถนำมาประยุกต์เป็นใช้เป็นสารฆ่าเชื้อแบคทีเรียในฟาร์มปศุสัตว์ได้

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวผกากรอง อารีย์รอบ
โทรศัพท์ 02-1178993-4
โทรศัพท์มือถือ 094-2242199
Email phakakrong.a@smartvetgroup.com, kamol.p@smartvetgroup.com
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี/บริษัท ศูนย์สมาร์ทเทค จำกัด

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เบล็นไออนิก-สารฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ธรรมชาติสำหรับการประยุกต์ใช้ในสัตว์และสิ่งแวดล้อม (Blen Ionic-A natural antimicrobial agent for the animals and the environment applications)"