กรรมวิธีการเตรียมสารประกอบทองแดง สังกะสี เหล็ก และแมงกานีสคีเลตของกรดอะมิโน (Preparation process of copper zinc iron and manganese amino acid chelates)
นักวิจัย  
1. ดร.วรายุทธ สะโจมแสง
2. น.สพ.กมล พิพัฒน์ภานุกูล
3. นางสาวผกากรอง อารีย์รอบ
บริษัท ศูนย์สมาร์ทเทค จำกัด
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 12596
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
สารคีเลต (Chelating agents) เป็นสารช่วยจับไอออนของโลหะหรือสารคีเลตหรือซีเควสแทรนท์ (sequestrants) มีบทบาทสําคัญในอาหารสัตว์ โดยเฉพาะ mineral chelate ซึ่งแร่ธาตุมีความสำคัญในเรื่องของการเจริญเติบโต การทำงานของร่างกาย โลหะหลายตัวที่อยู่ในสภาวะคีเลต (chelated state) ในธรรมชาติ เช่น แมกนีเซียมในคลอโรฟิลล์ ทองแดง สังกะสี และแมงกานีสในเอนไซม์หลายชนิด เหล็กในโปรตีนคือ เฟอร์ริทีน (feritin) และเหล็กในวงพอร์ไพรีนของฮีโมโกลบินของเลือด ปัจจุบันมีการใช้แร่ธาตุในรูปแบบอนินทรีย์ที่สัตว์สามารถดูดซึมไปใช้ได้น้อย ที่เหลือขับทิ้งซึ่งส่งผลกระทบต่อการตกค้างของโลหะในสิ่งแวดล้อม การเลือกใช้โลหะคีเลตหรือแร่ธาตุคีเลตเป็นทางเลือกที่ดีที่ทำให้สัตว์สามารถดูดซึมนำไปใช้อย่างเต็มที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อมน้อยลง และลดเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ไกลซีนเป็นสารคีเลต โดยทําปฏิกิริยากับไอออนของโลหะทองแดง และสังกะสี เหล็ก และแมงกานีส เกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อน เพื่อประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ซึ่งใช้เทคโนโลยีที่ทำให้มีปริมาณธาตุสูงกว่าที่นำเข้าจากต่างประเทศ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวผกากรอง อารีย์รอบ
โทรศัพท์ 02-1178993-4
โทรศัพท์มือถือ 094-2242199
Email phakakrong.a@smartvetgroup.com, kamol.p@smartvetgroup.com
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี/บริษัท ศูนย์สมาร์ทเทค จำกัด

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "กรรมวิธีการเตรียมสารประกอบทองแดง สังกะสี เหล็ก และแมงกานีสคีเลตของกรดอะมิโน (Preparation process of copper zinc iron and manganese amino acid chelates)"