การสังเคราะห์สารประกอบไอออนิกซิลเวอร์เพื่อใช้เป็นสารฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ (Synthesis of Ionic Silver for Antimicrobial Agent)
นักวิจัย  
1. นางสาว ภัทรพร โกนิล
2. น.สพ. กมล พิพัฒน์ภานุกูล
3. นางสาว ผกากรอง อารีย์รอบ
บริษัท ศูนย์สมาร์ทเทค จำกัด
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ปัจจุบันได้มีการประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีเพื่อแยกโลหะเงินให้มีขนาดเล็กลงในระดับนาโนเมตร เรียกว่า อนุภาคนาโนซิลเวอร์ จากขนาดอนุภาคที่เล็กลงมากส่งผลให้มีพื้นที่ผิวในการสัมผัสกับเชื้อโรคมากขึ้นตามไปด้วย ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพด้านการขจัดเชื้อโรคมากขึ้นกว่าเดิมหลายร้อยเท่าเทคโนโลยีนาโนซิลเวอร์ได้นำไปใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย เช่น ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคต่างๆ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น นำไปเคลือบพื้นผิวของอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อป้องกันเชื้อโรค ข้อจำกัดในเรื่องของความเป็นพิษของอนุภาคซิลเวอร์นาโนต่อคน สัตว์และสิ่งแวดล้อม จึงเป็นที่มาของการพัฒนาไอออนิกซิลเวอร์หรือซิลเวอร์ไอออนที่มีความปลอดภัยมากขึ้น
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ไอออนิกซิลเวอร์หรือซิลเวอร์ไอออนที่พัฒนาขึ้นนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ไวรัสและเชื้อรา สามารถคงทนต่อแสงและออกซิเจน มีเสถียรภาพของอายุการจัดเก็บโดยไม่ตกตะกอน สามารถใช้ในน้ำกระด้าง ที่มีค่าความกระด้าง (Total hardness) อยู่ในช่วง 300-800 ได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวผกากรอง อารีย์รอบ
โทรศัพท์ 02-1178993-4
โทรศัพท์มือถือ 094-2242199
Email phakakrong.a@smartvetgroup.com, kamol.p@smartvetgroup.com
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี/บริษัท ศูนย์สมาร์ทเทค จำกัด

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "การสังเคราะห์สารประกอบไอออนิกซิลเวอร์เพื่อใช้เป็นสารฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ (Synthesis of Ionic Silver for Antimicrobial Agent)"