การเตรียมและศึกษาคุณลักษณะแบคทีเรียเซลลูโลสเพื่อนำไปประยุกต์ ใช้ในการผลิตไฮโดรเจลผสมสำหรับใช้เป็นวัสดุดูดซับทางการแพทย์
นักวิจัย  
1. นายคณิน อิ่มทองคำ
2. น.สพ. กมล พิพัฒน์ภานุกูล
3. นางสาวผกากรอง อารีย์รอบ
บริษัท ศูนย์สมาร์ทเทค จำกัด
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
เนื่องด้วยเทคโนโลยีการผลิตวัสดุที่นำไปประยุกต์ใช้ทางการแพทย์นั้น ยังต้องคำนึงถึงความปลอดภัยต่อร่างกายสิ่งมีชีวิตด้วย ดังนั้น แบคทีเรียเซลลูโลส (Bacterial cellulose; BC) จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่นิยมนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นวัสดุชีวภาพด้านการแพทย์ (Biomedical material) เนื่องด้วย เซลลูโลสที่ได้จะมีความบริสุทธิ์สูง ไม่มีสารอื่นปน ไม่เป็นพิษ และเข้ากันได้ดีกับเนื้อเยื่อและร่างกายมนุษย์ (Biocompatibility)
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
การสังเคราะห์เซลลูโลสจากแบคทีเรียให้ได้ปริมาณและความบริสุทธิ์สูงที่สุด และนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไฮโดรเจลผสม เพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุดูดซับทางการแพทย์ต้นแบบสำหรับการผลิตในเชิงพานิชย์
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นางสาวผกากรอง อารีย์รอบ
โทรศัพท์ 02-1178993-4
โทรศัพท์มือถือ 094-2242199
Email phakakrong.a@smartvetgroup.com, kamol.p@smartvetgroup.com
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี/บริษัท ศูนย์สมาร์ทเทค จำกัด

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "การเตรียมและศึกษาคุณลักษณะแบคทีเรียเซลลูโลสเพื่อนำไปประยุกต์ ใช้ในการผลิตไฮโดรเจลผสมสำหรับใช้เป็นวัสดุดูดซับทางการแพทย์"