ยางพาราชนิดผงแบบสเปรย์ดราย (Spray dried Natural Rubber Powder)
นักวิจัย  
1. นันทิชา กาละปัตย์
2. เบญจลักษณ์ ณ ลำปาง
3. กันทรากร กตเวทิตาธรรม

Additive and Green Solution Technology : SCG Cement
 
สถานภาพสิทธิบัตร
สิทธิบัตร เลขที่ 1901006613
สิทธิบัตร เลขที่ 2001002693
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
- ยางพาราหรือยางธรรมชาติ (natural rubber; NR) เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทย การนำน้ำยางธรรมชาติที่มีความยืดหยุ่นและเหนียวมาประยุกต์ใช้งานในวัสดุก่อสร้างเพื่อเพิ่มคุณสมบัติการยึดเกาะ ความยืดหยุ่น และลดการแตกร้าวให้กับวัสดุผสมปูนซีเมนต์ และใช้เป็นสารเติมแต่งเพื่อปรับปรุงความยืดหยุ่นสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติกและกาวต่างๆ ซึ่งถือเป็นการเพิ่มทางเลือกหนึ่งที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้ยางพาราของไทยได้ อย่างไรก็ตาม รูปแบบการใช้งานหากเป็นการนำน้ำยางมาผสมเพื่อใช้งานนั้น จะเกิดความไม่สะดวกในการใช้งานอันเกิดจากกลิ่นแอมโมเนียซึ่งเป็นสารรักษาสภาพน้ำยาง ปัญหาเรื่องอายุการจัดเก็บน้ำยางและค่าขนส่งน้ำยางที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบ ดังนั้นการเตรียมยางธรรมชาติให้อยู่ในรูปผงที่มีความละเอียดสูง ด้วยเทคโนโลยี “ยางพาราชนิดผงแบบสเปรย์ดราย (Spray dried Natural Rubber Powder)” จึงเป็นอีกทางหนึ่ง เพื่อที่จะสามารถนำยางพาราไปใช้งานได้สะดวกและขยายขอบเขตการใช้งานในอุตสาหกรรมอื่นๆได้มากยิ่งขึ้น

สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
- ผงขนาดอนุภาคที่มีความละเอียดสูง
- เก็บรักษาได้นาน
- ไม่มีกลิ่นเหม็นฉุน
- สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย Applications
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณธัชชัย พึ่งสุภา
โทรศัพท์ 036-240888
โทรศัพท์มือถือ 0890791769
Email thutchap@scg.com
IP Management,Innavation and Technology,SCG CEMENT

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ยางพาราชนิดผงแบบสเปรย์ดราย (Spray dried Natural Rubber Powder)"