หน้ากากแบบกึ่งเข้ารูปกับใบหน้า สำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อป้องกันฝุ่นและละอองไอจาม
นักวิจัย  
ดร.วรล อินทะสันตา
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 2003000548 เรื่อง หน้ากากอนามัยสามชั้นที่มีสมบัติในการกรองอนุภาคระดับเล็กกว่า 1 ไมครอน
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 2003001019 เรื่อง หน้ากากอนามัยสามชั้นจากแผ่นเส้นใยแบบไม่ถักไม่ทอที่มีสมบัติในการกรองอนุภาคระดับเล็กกว่าหนึ่งไมครอน
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
หน้ากากอนามัยในท้องตลาดที่ให้ประสิทธิภาพการกรองอนุภาคสูงแต่หายใจลำบาก เนื่องจากหน้ากากดังกล่าวจะประกอบด้วยชั้นของแผ่นเส้นใยหลายชั้นและมีขั้นตอนในการเตรียมแผ่นเส้นใยก่อนนำมาประกอบที่ทำให้เกิดความยุ่งยาก ในมิติของเทคโนโลยีการผลิต การตลาด และการประยุกต์ใช้พบว่า ปัจจุบันยังต้องการเทคโนโลยีการผลิตหน้ากากอนามัยที่สามารถกรองอนุภาคขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถลดขั้นตอนการเตรียม อีกทั้งยังหายใจได้สะดวก ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว งานวิจัยนี้จึงคิดค้นวิธีการเตรียมหน้ากากอนามัยด้วยวิธีการที่ไม่ยุ่งยาก ด้วยวิธีการคัดเลือกคุณสมบัติเฉพาะทางด้านสัณฐานวิทยาจากแผ่นเส้นใยแบบไม่ถักไม่ทอ ที่มีคุณสมบัติ คือ สามารถกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 1 ไมครอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและหายใจได้สะดวก
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
• คิดค้นวิธีการเตรียมหน้ากากอนามัยด้วยวิธีการที่ไม่ยุ่งยาก ด้วยวิธีการคัดเลือกคุณสมบัติเฉพาะทางด้านสัณฐานวิทยาจากแผ่นเส้นใยแบบไม่ถักไม่ทอ
• หน้ากากอนามัยจากเทคโนโลยีผ้าไม่ถักไม่ทอที่พัฒนาขึ้นมา เป็นหน้ากากแบบกึ่งเข้ารูปกับใบหน้า มีสมบัติป้องกันฝุ่นและละอองไอจามได้อย่างมีประสิทธิภาพและหายใจได้สะดวก
• หน้ากากอนามัยจากเทคโนโลยีผ้าไม่ถักไม่ทอที่พัฒนาขึ้นมา เหมาะสำหรับการป้องกันทั่วไป ช่วงฝุ่น PM2.5 หนาแน่น และช่วงระบาดของโรคทางเดินหายใจ เช่น โรคหวัดต่างๆ

ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
จิรนันท์ บุบผามาลา
โทรศัพท์ 02-564-7000 ต่อ 1616
Email tlo-ipb@nstda.or.th
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "หน้ากากแบบกึ่งเข้ารูปกับใบหน้า สำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อป้องกันฝุ่นและละอองไอจาม"