หน้ากากแบบสามมิติเข้ารูปกับใบหน้า สำหรับป้องกันฝุ่นและละอองไอจามระดับสูงเทียบเท่า N95
นักวิจัย  
ดร.วรล อินทะสันตา
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 2003001016 เรื่อง หน้ากากอนามัยสามชั้นจากแผ่นเส้นใยแบบไม่ถักไม่ทอที่มีสมบัติในการกรองอนุภาคระดับเล็กกว่าหนึ่งไมครอน
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
หน้ากากที่มีสมบัติในการกรองอนุภาคขนาดเล็กนี้ ถึงแม้ว่าจะมีประสิทธิภาพการกรองอนุภาคสูง แต่กลับทำให้หายใจลำบาก เนื่องจากหน้ากากดังกล่าวมักจะประกอบด้วยชั้นของแผ่นเส้นใยหลายชั้น และมีหลายขั้นตอนในการเตรียมแผ่นเส้นใยก่อนนำมาประกอบที่ทำให้เกิดความยุ่งยาก ในแง่ของเทคโนโลยีการผลิต การตลาด และการประยุกต์ใช้ พบว่า ปัจจุบันยังต้องการเทคโนโลยีการผลิตหน้ากากอนามัยที่สามารถกรองอนุภาคระดับเล็กกว่าหนึ่งไมครอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหายใจสะดวก ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว งานวิจัยนี้จึงคิดค้นวิธีการเตรียมหน้ากากอนามัยที่มีประสิทธิภาพสูงจากแผ่นเส้นใยแบบไม่ถักไม่ทอ โดยไม่ต้องนำไปผ่านกระบวนการที่ยุ่งยากอื่นๆ สำหรับการกรองฝุ่นละอองที่มีขนาดอนุภาคเล็กกว่า 3 ไมครอนได้ตามมาตรฐานสากล ทั้งยังหายใจได้สะดวกมากขึ้น
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
• คิดค้นวิธีการเตรียมหน้ากากอนามัยด้วยวิธีการที่ไม่ยุ่งยาก ด้วยวิธีการคัดเลือกคุณสมบัติเฉพาะทางด้านสัณฐานวิทยาจากแผ่นเส้นใยแบบไม่ถักไม่ทอ
• หน้ากากอนามัยจากเทคโนโลยีผ้าไม่ถักไม่ทอที่พัฒนาขึ้นมาเป็นหน้ากากแบบสามมิติเข้ารูปกับใบหน้า มีสมบัติป้องกันฝุ่นและละอองไอจามระดับสูงเทียบเท่า N95 และหายใจได้สะดวก
• หน้ากากอนามัยจากเทคโนโลยีผ้าไม่ถักไม่ทอที่พัฒนาขึ้นมา เหมาะสำหรับช่วงฝุ่น PM2.5 หนาแน่น และช่วงระบาดของโรคระบาดทางเดินหายใจ เช่น โรคหวัดต่างๆ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
จิรนันท์ บุบผามาลา
โทรศัพท์ 02-564-7000 ต่อ 1616
Email tlo-ipb@nstda.or.th
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "หน้ากากแบบสามมิติเข้ารูปกับใบหน้า สำหรับป้องกันฝุ่นและละอองไอจามระดับสูงเทียบเท่า N95"