ผลิตภัณฑ์สำหรับกำจัดเชื้อโรคด้วยวิธีการฉายแสงยูวีซี (Girm Zaber)
นักวิจัย  
ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม
ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2001002993 เรื่อง เครื่องกำจัดเชื้อโรคด้วยการฉายแสงยูวีแบบเคลื่อนย้ายได้ที่มีประสิทธิภาพการกระจายแสงยูวีรอบทิศทางสูง ยื่นคำขอวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2002002226 เรื่อง เครื่องกำจัดเชื้อโรคด้วยการฉายแสงยูวีซี ยื่นคำขอวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
จากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ส่งผลให้เกิดความตระหนัก และการให้ความสำคัญเกี่ยวกับการทำความสะอาด และฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงเป็นที่มาของการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับกำจัดเชื้อโรคด้วยวิธีการฉายแสงยูวีซี (Girm Zaber)
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
GIRM ZABER เป็นผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยแสงอัลตราไวโอเลต ที่มีความยาวคลื่นอยู่ในย่านความถี่ประมาณ 250 นาโนเมตร ที่มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดและหยุดยั้งการแพร่พันธุ์ของเชื้อรา แบคทีเรีย และเชื้อโรคต่าง ๆ บนพื้นผิวอุปกรณ์ เครื่องมือทางการเเพทย์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเชื้อไวรัสที่อยู่ในฝอยละอองที่ลอยในอากาศได้ สามารถใช้สำหรับสถานพยาบาล ห้องประชุม ห้องทำงาน ห้องพักภายในโรงแรม จึงเหมาะสมในการนํามาใช้ทดแทนหรือเสริมการฉีดพ่นนํ้ายาฆ่าเชื้อโรค จากปกติได้เป็นอย่างดี ช่วยลดระยะเวลาการทําความสะอาด และความเสี่ยงในการได้รับเชื้อโรคของผู้ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งได้มีการนําต้นแบบ GIRM ZABER ไปทดสอบใช้งานที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยการเปิด GIRM ZABER ในลิฟต์เป็นเวลา 15 นาที ผลปรากฏว่าเชื้อโรคที่พบบริเวณปุ่มกดลิฟต์ถูกกําจัดได้หมด
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1617
Email tlo-ipb@nstda.or.th

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ผลิตภัณฑ์สำหรับกำจัดเชื้อโรคด้วยวิธีการฉายแสงยูวีซี (Girm Zaber)"