ระบบรู้จำใบหน้า (Q-Face)
นักวิจัย  
ดร. เปรมนาถ ดูเบ
ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการปะยุกต์เชิงพาณิชย์ (NSD)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2003002542 ยื่นคำขอวันที่ 30 กันยายน 2563
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
Q-Face: Facial recognition access control เป็นระบบการจดจำใบหน้าของมนุษย์โดยอัตโนมัติเพื่อการเข้าพื้นที่ควบคุม ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคโนโลยี AI ที่สร้างความเชื่อมั่นและมั่นคงให้กับประเทศ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ระบบรู้จำใบหน้า (Q-Face) ปัจจุบันได้ถูกติดตั้งเพื่อทดลองใช้จริงในการใช้ยืนยันตัวตนในห้องปฏิบัติการ NECTEC แทนการใช้บัตรพนักงาน ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาระบบความปลอดภัย ในการทดลองพบว่า มีความถูกต้องของระบบรู้จำใบหน้าถึง 75% และมีความเร็วของระบบอยู่ที่ 10.2 fps ซึ่งเป็นค่าที่อยู่ในช่วงยอมรับได้ในการนำไปใช้งาน
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1617
Email tlo-ipb@nstda.or.th

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ระบบรู้จำใบหน้า (Q-Face)"