สูตรอาหารเลี้ยงกุ้งทะเล ที่ประกอบด้วยแมงกานีสคีเลตและน้ำมัน
นักวิจัย  
ผศ.ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ
คณะวิทยาศาสตร์
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1203000761 เรื่อง สูตรอาหารเลี้ยงกุ้งทะเลที่ประกอบด้วยซีแซนทิน (zeaxanthin) และน้ำมัน ยื่นคำขอวันที่ 24 กรกฎาคม 2555
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
กุ้งขาว (Litopenaeus vannamai) เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจชนิดใหม่ที่มาแทนกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงมีความเห็นว่าการเลี้ยงกุ้งขาวมีข้อได้เปรียบดีกว่ากุ้งกุลาดำ เนื่องจาก การเลี้ยงดูง่ายกว่ามีความทนทานต่อโรค และทนต่อความเค็มของน้ำที่เปลี่ยนแปลงได้ดีกว่า จึงทำให้ปัจจุบัน มีการเลี้ยงกุ้งขาวเพิ่มขึ้นจำนวนมากในประเทศไทย เป็นที่ทราบกันดีว่ากุ้งเป็นสัตว์ที่มีโครงสร้างเปลือกห่อหุ้มร่างกาย ดังนั้นการเจริญเติบโตจึงจำเป็นต้องมีการลอกคราบ แต่การลอกคราบและการสร้างเปลือกจะสมบูรณ์มากน้อยเพียงใดนั้น แร่ธาตุในน้ำและในอาหารมีบทบาทสำคัญมาก แมงกานีส (Manganese) ก็เป็นแร่ธาตุปริมาณน้อย (trace mineral) ชนิดหนึ่งซึ่งกุ้งขาดไม่ได้ ถึงแม้ว่าจะต้องการปริมาณน้อยก็ตาม แมงกานีส (Manganese) ที่มีอยู่ในน้ำทะเลนั้นกุ้งขาวยังคงมีประสิทธิภาพต่ำในการดึงไปใช้ในร่างกาย อีกทั้งในน้ำทะเล มีแมงกานีส (Manganese) เพียง 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในน้ำที่มีความเค็มต่ำจะมีความเข้มข้นต่ำลงได้ ทำให้กุ้งได้รับแมงกานีส (Manganese) จากน้ำไม่เพียงพอ รวมถึงขบวนการนำแมงกานีส (Manganese) จากอาหารไปใช้ประโยชน์ในร่างกายยังถูกยับยั้งด้วยกรดไฟติก (Phytic acid) อีกด้วย และหากมีปริมาณของแคลเซียม (Calcium) และฟอสฟอรัส (Phosphorus) มากขึ้นในอาหารก็จะไปส่งผลให้ การดูดซับแมงกานีส (Manganese) เข้าไปใช้ประโยชน์ลดลง (Watanabe, T., Kiron, V. and Satoh, S. 1997. Trace minerals in fish nutrition. Aquaculture, 151:185-207.) ซึ่งอาการของกุ้งที่มีการขาดแมงกานีส (Manganese) เช่น โตช้า การพัฒนาของเปลือกผิดปกติ ลูกวัยอ่อนตายสูง และอัตราการฟักจะต่ำ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
การประดิษฐ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น โดยการจัดให้มีสูตรอาหารเลี้ยงกุ้งทะเลที่ประกอบด้วยแมงกานีส (Manganese Chelate) และน้ำมัน โดยนำอาหารกุ้งสำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงกุ้งทะเลผสมกับแมงกานีสคีเลตและน้ำสะอาด จากนั้นทิ้งไว้ให้แห้งแล้วใช้น้ำมันปลา น้ำมันหมึก น้ำมันตับปลา หรือน้ำมันตับหมึก เคลือบเม็ดอาหาร โดยมีการเสริมแมงกานีสในรูป คีเลต (Chelate) ในขั้นตอนการผสมวัตถุดิบเพื่อผลิตอาหารกุ้งสำเร็จรูป นำไปให้อาหารสำหรับกุ้งขาววันละ 4-5 ครั้ง เป็นเวลาอย่างน้อย 60 วัน จะสามารถเสริมการเจริญเติบโต และช่วยแก้ปัญหาที่เกิดจากการขาดแมงกานีสต่อกระบวนการสร้างเปลือกที่สมบูรณ์ สามารถปรับกลไกทางสรีระเคมีได้ดี และช่วยแก้ปัญหาที่เกิดจากการขาดแร่ธาตุแมงกานีส (Manganese) ในกุ้งขาวได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณพัชรวรินทร์ เอี่ยมสอาด
โทรศัพท์ 038-102287
Email tlo.buu.n@gmail.com
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "สูตรอาหารเลี้ยงกุ้งทะเล ที่ประกอบด้วยแมงกานีสคีเลตและน้ำมัน"