องค์ประกอบของอนุภาคนาโนกักเก็บสารเคอร์คูมินอยด์สำหรับให้ทางปาก
นักวิจัย  
ดร. ชญานันท์ เอี่ยมสำอางค์
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1803002203 ยื่นคำขอวันที่ 26 กันยายน 2561
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ขมิ้นชันหรือขมิ้น เป็นพืชพรรณไม้ล้มลุกที่มีเหง้าอยู่ใต้ดิน เนื้อของเหง้ามีสีเหลืองเข้มจนถึงสีแสด ซึ่งเป็นสีจากรงควัตถุที่พบได้ในสารสำคัญ โดยสารสำคัญที่แสดงฤทธิ์ทางเภสัชวิทยามีอยู่ 2 กลุ่ม คือสารกลุ่มเคอร์คูมินอยด์ (Curcuminoids) และ น้ำมันหอมระเหย (Volatile oil) ที่สามารถต้านเชื้อแบคทีเรีย ต้านการอักเสบ และต้านการเกิดอนุมูลอิสระ
มีการระบุในบัญชียาหลักแห่งชาติเพื่อการใช้ขมิ้นชันในกลุ่มยาพัฒนาจากสมุนไพรเพื่อการขับลมบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อ อย่างไรก็ตามพบว่าอุปสรรคต่อประสิทธิภาพในการใช้ขมิ้นชันในรูปแบบดังกล่าว คือมีขนาดการใช้ในปริมาณมากและต้องรับประทาน 4 ครั้งต่อวันตามที่ระบุในบัญชียาหลักแห่งชาติ (พ.ศ. 2561) มากไปกว่านั้นขมิ้นชันมีปัญหาการนำมาใช้ในหลายด้านเช่น สารสำคัญละลายน้ำได้น้อยและอาจมีสีเหลืองติดอยู่ในช่องปาก จึงได้มีการพัฒนาโดยใช้นาโนเทคโนโลยีในรูปแบบอนุภาคกักเก็บเพื่อลดข้อเสียดังกล่าว
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ผลงานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาองค์ประกอบของอนุภาคกักเก็บสารสกัดจากขมิ้นชันสำหรับให้ทางปากที่มีความคงตัวที่ดี มีกรรมวิธีการเตรียมไม่ซับซ้อนเพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการละลายน้ำและการดูดซึมของสารเคอร์คูมินอยด์ในระบบทางเดินอาหาร และยังคงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบที่ดี โดยส่วนประกอบของอนุภาคกักเก็บสารสกัดจากขมิ้นชันมีความปลอดภัยตามบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนดไว้ โดยสามารถใช้ในรูปแบบรับประทานโดยตรงหรือใช้เป็นส่วนประกอบสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร อาหารเสริม เครื่องดื่ม ยา หรือ เภสัชภัณฑ์อื่นๆ ต่อไป
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1311
Email tlo-ipb@nstda.or.th

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "องค์ประกอบของอนุภาคนาโนกักเก็บสารเคอร์คูมินอยด์สำหรับให้ทางปาก"