ฟิล์มกรองแสงอัจฉริยะ
นักวิจัย  
ดร.ชุติมา วาณิชวัฒนเดชา และทีมวิจัย
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 2103001514 เรื่อง องค์ประกอบของฟิล์มโฟโตโครมิกพอลิไวนิลคลอไรด์
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ประเทศไทยเป็นเมืองร้อนที่มีแสงแดดตลอดทั้งปี โดยแสงแดดจะเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดความร้อนในอาคาร การใช้ฟิล์มกรองแสงเพื่อป้องกันแสงแดด จะช่วยลดความร้อนสะสมภายในอาคารและลดการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศ ทำให้ประหยัดพลังงานและป้องกันรังสียูวีซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายและผิวหนัง ฟิล์มกรองแสงอัจฉริยะที่ผลิตจากเทคโนโลยีโฟโตรโครมิกอินทรีย์นี้ มีความโปร่งแสง (แสงส่องผ่านได้มากกว่า 40%) ทำให้สามารถมองเห็นทัศนียะภาพภายนอกได้อย่างชัดเจน ในขณะเดียวกันก็ให้ความเป็นส่วนตัว ช่วยลดแสงจ้าในตอนกลางวันและลดความร้อนจากรังสีอินฟาเรดได้มากถึง 64% โดยสามารถป้องกันรังสียูวีได้มากกว่า 99% ลดการส่งผ่านแสงอาทิตย์ได้เทียบเท่ากับฟิล์มกรองแสงเซรามิกซ์ และลดความร้อนเข้าสู่อาคารเทียบเท่าฟิล์มมืด ตามมาตรฐาน ISO9050
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
• ฟิล์มกรองแสงอัจฉริยะผลิตจากเทคโนโลยีโฟโตรโครมิกอินทรีย์
• ใช้เทคโนโลยีอัดรีดแผ่นขั้นตอนเดียวในการขึ้นรูปฟิล์ม
• ฟิล์มมีลักษณะโปร่งแสง และปรับความเข้มอัตโนมัติเมื่อได้รับแสงแดด
• ลดคลื่นรังสีความร้อนได้ถึง 64% และป้องกันรังสียูวีได้มากกว่า 99%
• ลดการส่องผ่านของแสงอาทิตย์เทียบเท่ากับฟิล์มกรองแสงชนิดนาโนเซรามิกส์
• ไร้กาว ลอกและติดซ้ำได้ง่าย
• ไม่ส่งผลรบกวนคลื่นสัญญาณทุกชนิด
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
จิรนันท์ บุบผามาลา
โทรศัพท์ 025647000 ต่อ 1616
Email tlo-ipb@nstda.or.th
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ฟิล์มกรองแสงอัจฉริยะ"