ยางปูคอกปศุสัตว์
นักวิจัย  
นางสาววีนัสรินทร์ อินทร์ติยะ
นายพงษ์ธร แซ่อุย
นายอุทัย เทพสุวรรณ์
นายภุชงค์ ทับทอง และคณะ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1801005893 ยื่นคำขอวันที่ 26 กันยายน 2561
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
การเลี้ยงโคนมบนพื้นปูนซีเมนต์ มักส่งผลเสียต่อสุขภาพของโคนม ทำให้น้ำนมที่ได้มีปริมาณและคุณภาพลดลง การใช้แผ่นยางปูบนพื้นซีเมนต์เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหานี้ได้ แต่แผ่นยางปูพื้นคอกที่มีจำหน่ายในท้องตลาดอาจมีสารเคมีที่ใช้ในการผลิตตกค้างส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและตัวโคนมเอง

การใช้แผ่นยางพาราสำหรับปูพื้นคอกปศุสัตว์ความเป็นพิษต่ำที่มีคุณภาพดี ไม่เพียงส่งผลในเชิงบวกต่อสุขภาพของแม่โคนมและผู้บริโภคน้ำนมโค แต่ยังช่วยลดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์เทียบเคียง คือ แผ่นยางปูคอก และแผ่นปูคอก EVA

ยางปูคอกปศุสัตว์ที่ทีมวิจัยคิดค้นนี้ เป็นแผ่นยางพาราที่มีความเป็นพิษต่ำสำหรับใช้ในฟาร์มโคนม ช่วยลดการบาดเจ็บของโคนมจากการกดทับของน้ำหนักตัว ทำให้น้ำนมที่ผลิตได้มีปริมาณและคุณภาพดี
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
• จุดเด่นเทคโนโลยี
o มีพื้นผิวที่ไม่ลื่น
o มีน้ำหนักไม่มากเกินไป
o ทำความสะอาดง่ายด้วยคนเพียง 1 คน
o ทนทาน รับน้ำหนักโคนมได้ดี ไม่เกิดการฉีกขาด หรือเสียรูปได้ง่าย มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 2 ปี
o ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นยางปูพื้นคอกสัตว์ (มอก. 2584-2556)
o เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากน้ำล้างแผ่นยางผ่านมาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภค (มอก. 257-2549)

• การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
o ใช้เป็นแผ่นปูพื้นในคอกสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะแม่โคนม
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้ร่วมวิจัยพัฒนา
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ตัวแทนอนุญาตใช้สิทธิ
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1618
Email ipbiz@nstda.or.th
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ยางปูคอกปศุสัตว์"