ผลิตภัณฑ์แผ่นพื้นยางพาราเพื่อลดการบาดเจ็บ Para Walk
นักวิจัย  
นางสาวกรรณิกา หัตถะปะนิตย์
นางสาวปณิธิ วิรุฬห์พอจิต
นายกฤตพร อุตรา และคณะ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2001002217 ยื่นคำขอวันที่ 21 เมษายน 2563
ความลับทางการค้า
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ประเทศไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลกเข้าสู่ภาวะ “สังคมสูงวัย” จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดเตรียมสภาพแวดล้อมให้อำนวยความสะดวกต่อผู้สูงวัยหรือบุคคลที่สภาวะร่างกายมีความแข็งแรงหรือมีความคล่องตัวลดลง วัสดุปูพื้นหรือแผ่นปูพื้นภายนอกอาคารเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่จะช่วยเอื้อต่อการเคลื่อนไหวให้ผู้สูงวัยหรือบุคคลทุพลภาพสามารถเดินได้อย่างมั่นคงในการทรงตัว ต้านทานการลื่น มีความสามารถในการเพื่อลดการบาดเจ็บจากการหกล้ม

ทีมวิจัยคิดค้น Para Walk หรือแผ่นยางดูดซับแรงสำหรับปูพื้น ซึ่งเป็นวัสดุยางแข็งที่มีความแข็งพิเศษ ประมาณ 90 shore A ผลิตจากยางพาราธรรมชาติ ลดปัญหามอด ปลวก แมลง เชื้อรา สามารถตัด เจาะ ตอก ไส หรือเคลือบทับผิวหน้าแผ่นพื้นเพื่อความสวยงามและเพื่อปกป้องพื้นผิวได้ด้วยวัสดุเคลือบผิวประเภทอะไครลิก(acrylic) หรือยูรีเทน (urethane) ไม่เปราะแตกหักง่าย
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
• จุดเด่นเทคโนโลยี
o แผ่นพื้นดูดซับแรงผลิตจากยางพาราธรรมชาติ
o ติดตั้งบนพื้นคอนกรีตผิวเรียบด้วยกาวทางการค้าทั่วไป
o ขึ้นรูปเป็นรูปร่างต่างๆ ได้หลากหลาย
• การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
o ใช้ปูพื้นอาคาร โดยเฉพาะบริเวณที่ต้องดูดซับแรงกระแทก ลดการบาดเจ็บ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ตัวแทนอนุญาตใช้สิทธิ
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1618
Email ipbiz@nstda.or.th
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ผลิตภัณฑ์แผ่นพื้นยางพาราเพื่อลดการบาดเจ็บ Para Walk"