อุปกรณ์ช่วยวินิจฉัยโรคเส้นเลือดสมองแบบทางไกล (Telecare)
นักวิจัย  
ดร.ก่อเกียรติ เศษชัยชาญ
ดร.สิทธา สุขกสิ
ดร.อนุสรณ์ เอี่ยมฤกษ์ศิริ
ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ
นางสาวฝอยฝน ศรีสวัสดิ์
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2001005467 ยื่นคำขอวันที่ 25 กันยายน 2563
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2002004368 ยื่นคำขอวันที่ 25 กันยายน 2563
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ปัจจุบันยังไม่มีอุปกรณ์ที่ช่วยให้แพทย์สามารถสื่อสารด้วยเสียง ภาพวีดิทัศน์ทั้งมุมกว้างและมุมแคบได้พร้อมๆ กัน แต่อุปกรณ์ช่วยวินิจฉัยโรคเส้นเลือดสมองแบบทางไกล หรือ Telecare สามารถปรับเปลี่ยนแสงและการรับภาพ เพื่อให้แพทย์ที่อยู่ทางไกล โดยเฉพาะแพทย์เฉพาะทางด้านสมองและระบบประสาท สามารถตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยแบบทางไกลด้วยตัวเอง และเห็นการตอบสนองของม่านตาผู้ป่วยได้อย่างชัดเจน
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
• สามารถสื่อสารกับผู้ป่วยได้โดยตรง
• เห็นการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายและใบหน้าได้พร้อมๆ กัน
• สามารถตรวจการตอบสนองของม่านตาได้อย่างชัดเจน
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ตัวแทนอนุญาตใช้สิทธิ
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1617
Email ipbiz@nstda.or.th
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "อุปกรณ์ช่วยวินิจฉัยโรคเส้นเลือดสมองแบบทางไกล (Telecare)"