รถส่งของบังคับทางไกล (อารี)
นักวิจัย  
ดร.ก่อเกียรติ เศษชัยชาญ
ดร.สิทธา สุขกสิ
ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ
คุณณัทธร สูรพันธุ์
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
บริษัท บุญวิศวกรรม จำกัด
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2103002817 ยื่นคำขอวันที่ 28 กันยายน 2564
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลหลายแห่งจำเป็นต้องจัดตั้งหอผู้ป่วยเฉพาะกิจเพื่อให้การดูแลกลุ่มผู้ป่วยโดยเฉพาะ และทุกครั้งที่บุคลากรทางการแพทย์เข้าไปปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยเฉพาะกิจก็ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment; PPE) ซึ่งจำเป็นต้องกำจัดทิ้งหลังการเข้าหอผู้ป่วยเฉพาะกิจทุกครั้งทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก การใช้ Remote-controlled Cart “AREE” ในการขนส่งสัมภาระแทนบุคลากรทางการแพทย์ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่าย รวมถึงลดความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์อีกด้วย
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
• มีอุปกรณ์ขับเคลื่อนและควบคุมทั้งหมดอยู่ภายในตู้ไฟกันน้ำบริเวณด้านล่างของรถเข็นมีถาดรองรับสัมภาระ 2 ชั้น
• สามารถขับเคลื่อนด้วยความเร็วไม่เกิน 2 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
• มีรัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด 0 cm (หมุนอยู่กับที่ได้)
• สามารถควบคุมให้เดินหน้า-ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย-เลี้ยวขวาด้วยรีโมทคอนโทรล
• มีแบตเตอรี่ชาร์จซ้ำได้อยู่ภายใน โดยมีระยะทางวิ่งประมาณ 3 กิโลเมตรต่อการชาร์จ 1 ครั้ง
• สามารถรับน้ำหนักสัมภาระได้ 5 กิโลกรัม โดยที่ความเร็วไม่ลดลง
• สามารถฉีดน้ำยาทำความสะอาดลงบนตัวต้นแบบได้
• ออกแบบให้ใช้งานง่าย โดยไม่ต้องมีการ Training
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ตัวแทนอนุญาตใช้สิทธิ
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1617
Email ipbiz@nstda.or.th
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "รถส่งของบังคับทางไกล (อารี)"