ผลงานวิจัยอนุภาคนีโอโซมกักเก็บสารสกัดจากเห็ดหลินจือ และเซรั่มผสมอนุภาคนาโนกักเก็บสารสกัดจากเห็ดหลินจือสำหรับบำรุงผิวหน้า
นักวิจัย  
ดร.ธงชัย กูบโคกกรวด และทีมวิจัย
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2103001121 ยื่นคำขอวันที่ 22 เมษายน 2564
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2103001122 ยื่นคำขอวันที่ 22 เมษายน 2564
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
สกสว. (ผู้ให้ทุน) บริษัท ฟาร์มคิดดี จำกัด (ผู้ร่วมทุน) ได้ให้ทุนแก่ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ในการดำเนินการวิจัย “การพัฒนากรรมวิธีสกัดสารสำคัญจากดอกและสปอร์เห็ดหลินจือและระบบอนุภาคนาโนเพื่ออุตสาหกรรมเวชสำอาง” การวิจัยนี้นำเสนอกรรมวิธีในการสกัดสารสำคัญจากดอกเห็ดเห็ดหลินจือเพื่อให้สารสกัดที่มีสารออกฤทธิ์ทางเครื่องสำอางสูง สร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และพัฒนาระบบห่อหุ้มระดับนาโนเพื่อเพิ่มความคงตัวของสารสำคัญ ทีมวิจัยได้พัฒนากระบวนการสกัดเพื่อสกัดดอกเห็ดหลินจือ สารสกัดเห็ดหลินจือ พบสารสำคัญหลักคือ Ganoderic acid A และ Ganoderic acid C2 การพัฒนาระบบกักเก็บสารสำคัญได้พัฒนาระบบอนุภาคนิโอโซม (niosomes) กักเก็บสารสกัดเห็ดหลินจือ มีขนาดอนุภาคเฉลี่ย 144.6 ถึง 308.3 นาโนเมตร และประสิทธิภาพการห่อหุ้ม (%) ร้อยละ 96.67 อนุภาคนี้มีความคงตัวและความปลอดภัยในการเพาะเลี้ยงเซลล์ไฟโบรบลาสต์และความปลอดภัยจากการระคายเคืองผิวหนังในมนุษย์ และอนุภาคสามารถนำส่งสารสำคัญเข้าสู่ผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 4.640 ถึง 97.44 ในเวลา 24 ชั่วโมง
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
อนุภาคกักเก็บสารสกัดเห็ดหลินจือได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของอนุภาคในชื่อ REISHOSOME และได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของ REISHOSOME ที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยได้มีกามทดสอบผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวหน้าในอาสาสมัครทั้งการทดสอบ การระคายเคืองผิวหนัง (Irritation test) และ การทดสอบประสิทธิศักย์ (Efficacy test) ซึ่งในการทดสอบประสิทธิศักย์พบว่าผลิตภัณฑ์เซรัมบำรุงผิวสามารถช่วยลดเลือนริ้วรอย ทำให้ผิวหน้ากระจ่างใส และมีความชุ่มชื่นเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) ในอาสาสมัคร
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
สโรชา เพ็งศรี
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1311
Email tlo-ipb@nstda.or.th
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ผลงานวิจัยอนุภาคนีโอโซมกักเก็บสารสกัดจากเห็ดหลินจือ และเซรั่มผสมอนุภาคนาโนกักเก็บสารสกัดจากเห็ดหลินจือสำหรับบำรุงผิวหน้า"