FAARM Series: Water FiT ระบบให้น้ำสำหรับการเพาะปลูก
นักวิจัย  
ดร.เสกสรรค์ ศาสตร์สถิต และทีมวิจัย
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
WATER FiT คือ ระบบให้น้ำสำหรับการเพาะปลูก แบ่งเป็น 2 รุ่นตามลักษณะการใช้งาน ได้แก่ Simple และ Evergreen โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลการให้น้ำและข้อมูลการตรวจวัดผ่านอินเทอร์เน็ต ได้ทั้งเว็บเบราว์เซอร์และแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด์สมาร์ทโฟน
ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย
-เกษตรกร
-ผู้ประกอบการด้านเกษตรกรรมประกอบการด้านเกษตรกรรม
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
คุณสมบัติและจุดเด่นของเทคโนโลยี
• WATER FiT – Simple
กล่องควบคุมการให้น้ำพื้นฐาน ให้น้ำตามเวลา ความชื้น ทำงานอิสระ ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่
-ใช้แบตเตอรี่ 9 โวลต์ อายุการใช้งานมากกว่า 1 ปี และสามารถต่อควบคุมวาล์วได้สูงสุด 4 ตัว แยกอิสระต่อกัน
-สามารถต่อเซ็นเซอร์วัดความชื้นดิน และถังวัดน้ำฝน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้น้ำ (ฝนตกพอ งดให้น้ำ, ดินเปียก รดน้ำน้อย)
-เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ Android Smart Phone ผ่าน Bluetooth เพื่อตั้งช่วงเวลาให้น้ำ
-ช่วงเวลาการให้น้ำสามารถเลือกทำงานเป็น ทุกวัน วันในสัปดาห์ วันเว้นวันได้โดยสามารถตั้งช่วงเวลาให้น้ำได้มากกว่า 100 ช่วงเวลา
• WATER FiT – Evergreen
ระบบควบคุมการให้น้ำแบบแยกส่วนหลายตำแหน่ง ที่มีการทำงานสัมพันธ์ระหว่างตัวควบคุมในพื้นที่และระบบผู้เชี่ยวชาญในอินเทอร์เน็ต เช่น การให้น้ำพืชตามอัตราการคายระเหย
-ระบบสั่งการควบคุมการให้น้ำแยกอิสระกับอุปกรณ์ควบคุมวาวล์และอุปกรณ์ควบคุมปั๊มผ่านทางระบบสื่อสารแบบไร้สายทำให้ง่ายกับการออกแบบติดตั้งระบบให้น้ำ
-สามารถทำงานร่วมกับระบบผู้เชียวชาญในอินเทอร์เน็ตเช่นการให้น้ำพืชตามอัตราการคายระเหยและระบบมีความหยืดหยุ่น
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
สุรีรัตน์ รัตนสมบูรณ์
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1619
Email tlo-ipb@nstda.or.th
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "FAARM Series: Water FiT ระบบให้น้ำสำหรับการเพาะปลูก"