คลาวด์คอมพิวติงแพลตฟอร์มสำหรับการประมวลผล Data Mining บนข้อมูลขนาดใหญ่ (KitWai Cloud Computing Platform for Large-scale Data Mining)
นักวิจัย  
ดร.เอกสิทธิ์ กิจสิพงษ์

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1501006031 ยื่นคำขอวันที่ 30 กันยายน 2558
ลิขสิทธิ์ เลขที่คำขอ 395189
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
คลาวด์คอมพิวติงแพลตฟอร์มสำหรับการประมวลผล Data Mining บนข้อมูลขนาดใหญ่ (KitWai Cloud Computing Platform for Large-scale Data Mining) เป็นต้นแบบคลาวด์คอมพิวติงแพลตฟอร์มในลักษณะของ On-demand Apache Spark Cluster บน OpenStack Cloud ที่จะช่วยสร้างบริการประมวลผล data mining หรือ machine learning ที่ขยายได้แบบยืดหยุ่น (elastic scale-out) ด้วยตนเอง (self-configure) โดยรองรับการประมวลผลบนหน่วยประมวลผลร่วมหรือ GPU ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://kitwaicloud.github.io
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
จุดเด่นของเทคโนโลยี
Application-aware automatic resource optimization
รองรับการทำงานของHadoop, Spark และ HPC แอพลิเคชันบนคลัสเตอร์เดียวกันได้
คำนวณเร็วด้วยเทคโนโลยี GPU และ in-memory processing
คุณสมบัติ
สามารถติดตั้งลงบน Public หรือ Private OpenStack คลาวด์ได้โดยตรง
บริหารจัดการ Spark คลัสเตอร์ของตนเองผ่านทางWeb Interface
รองรับการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลหลายชนิด ได้แก่ RDBMS, NoSQL, Amazon S3, OpenStack Swift เป็นต้น
รองรับการเชื่อมต่อกับแอพลิเคชันต่างๆ ได้หลายช่องทางเช่น REST API, Java API, CLI, JDBC, ODBC
มี Library ที่รองรับการทำงานกับ NETPIE, distributed deep neural network training (Caffe) และ Thai Twitter Stream
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
สุรีรัตน์ รัตนสมบูรณ์
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1619
Email tlo-ipb@nstda.or.th
สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "คลาวด์คอมพิวติงแพลตฟอร์มสำหรับการประมวลผล Data Mining บนข้อมูลขนาดใหญ่ (KitWai Cloud Computing Platform for Large-scale Data Mining)"