Traffy Fondue แอปฯแจ้งซ่อมเพื่อประชาชน
นักวิจัย  
วสันต์ ภัทรอธิคม
กลุ่มวิจัยการสื่อสารและเครือข่าย (CNWRG)
ทีมวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (ITS)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 
สถานภาพสิทธิบัตร
อยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
Traffy Fondue เป็นแอปพลิเคชันสำหรับแจ้งและติดตามปัญหาเมือง โดยจัดทำขึ้นเพื่อลดปัญหาต่างๆ ภายในเมือง เช่น ปัญหาขยะ ปัญหาทั่วไป โดยปัญหาที่แจ้ง สามารถส่งเรื่องเพื่อหาผู้รับผิดชอบ และดำเนินการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงยังสามารถติดตามอัปเดตการทำงาน และหน่วยงานที่รับผิดชอบ สามารถจัดการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ผ่านการแจ้งเตือนตลอด 24 ชั่วโมง
แอปพลิเคชันนั้นเหมาะกับการบริหารจัดการปัญหา ข้อร้องเรียน และการแจ้งซ่อม สำหรับพื้นที่ 2 ประเภท
พื้นที่เปิด คือ พื้นที่เมือง นิคมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย หมู่บ้าน โรงงาน เพื่อแจ้งปัญหาต่างๆในพื้นที่ เช่น ขยะ กลิ่น เสียง ถนนชำรุด
อาคาร คือ สำนักงาน คอนโด และอพาร์ตเมนท์ เพื่อแจ้งซ้อมปัญหาต่างๆ เช่น ประปา ไฟฟ้า แสงสว่าง วัสดุอุปกรณ์ชำรุด สถาปัตย์ชำรุด
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
• ประชาชนสามารถแจ้งปัญหาเมือง เช่น ปัญหาความสะอาด ไฟฟ้า ทางเท้า ประปา ถนน จราจร การจอดรถขวาง สัตว์ เสียง กลิ่น ต้นไม้ อาคาร-อุปกรณ์ชำรุด ไฟไหม้ เผาในที่โล่ง จุดเสี่ยง เป็นต้น ผ่าน Line @traffyfondue ได้ทันที
• ประชาชนไม่จำเป็นต้องทราบว่าจุดที่พบปัญหาเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด หรือต้องส่งเรื่องถึงหน่วยงานใด เนื่องจากมีระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence, AI) วิเคราะห์ข้อความและรูปภาพเพื่อระบุประเภทปัญหา และคัดเลือกหน่วยงานรับผิดชอบ และส่งเรื่องถึงหน่วยงานนั้น ๆ โดยอัตโนมัติ
• เจ้าหน้าที่สามารถบริหารจัดการปัญหาได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านแอปพลิเคชัน Traffy Fondue บนโทรศัพท์มือถือทั้งระบบ Android และ iOS และบนคอมพิวเตอร์ผ่าน Web Application
• ระบบมีสถิติเชิงลึกแสดงประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา สถิติการทำงานของเจ้าหน้าที่ สถิติความพึงพอใจ เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและบริหารงานได้ พร้อมการแจ้งเตือนตาม SLA (Service Level Agreement) ของงานคงค้าง และสรุปสถิติการแก้ไขปัญหาประจำวันให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหาร
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ศศิน เชาวนกุล
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1324
Email tlo-ipb@nstda.or.th
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO) สวทช.

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "Traffy Fondue แอปฯแจ้งซ่อมเพื่อประชาชน"