เครื่องวัดสัญญาณไฟฟ้าหัวใจแบบใช้มือจับ (Portable EKG)
นักวิจัย  
ดร.ชูศักดิ์ ธนวัฒโน และคณะ
ศูนย์วิจัยสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2202000386 ยื่นคำขอวันที่ 31 มกราคม 2565
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
โรคหัวใจและภาวะหัวใจเต้นผิดปกติเกิดขึ้นในกลุ่มที่มีความเสี่ยง และมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นทุกปีในประชากรทุกช่วงวัย เครื่องวัดสัญญาณไฟฟ้าหัวใจที่มีลักษณะใช้งานง่าย เพื่อเก็บข้อมูลการเต้นของหัวใจในช่วงเวลาที่มีการเต้นผิดปกติ ซึ่งปกติจะไม่เกิดตลอดเวลา โดยจะช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยสาเหตุได้แม่นยำและรวดเร็ว
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
• เครื่องวัดสัญญาณไฟฟ้าหัวใจขนาดเล็กแบบ 1 ช่องสัญญาณ
• ขนาดเล็กใช้งานง่ายไม่ต้องติดที่ตัวผู้ใช้งานตลอดเวลา
• บันทึกระยะเวลา 30 วินาทีต่อ 1 รอบการทำงาน
• ข้อมูลบันทึกในตัวเครื่องนำออกแสดงผลที่คอมพิวเตอร์ได้
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ตัวแทนอนุญาตใช้สิทธิ
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1617
Email ipbiz@nstda.or.th
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เครื่องวัดสัญญาณไฟฟ้าหัวใจแบบใช้มือจับ (Portable EKG)"