ระบบบริการช่วยเขียนภาษาไทยตามจินตภาพ (Kid Can Write)
นักวิจัย  
ดร.อรอินทรา ภู่ประเสริฐ และคณะ
ศูนย์วิจัยสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1701005534 ยื่นคำขอวันที่ 22 กันยายน 2560
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ระบบบริการช่วยเขียนภาษาไทยตามจินตภาพ เป็นระบบที่ช่วยการเขียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียน ระบบดังกล่าวจะมีโมดูลต่างๆไว้คอยช่วยเหลือผู้ใช้งาน ประกอบไปด้วยส่วนจัดเก็บคลังรูปภาพ เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนได้เขียนบรรยายรูปภาพ ส่วนแม่แบบแผนที่ความคิด (Mind map) โมดูลเลือกศัพท์ไทย (Word Prediction) ที่สามารถเติมเต็มคำศัพท์จากคำศัพท์เริ่มต้นเพียงอักขระเดียวให้เป็นคำศัพท์ที่มีความหมาย และจากนั้นจะทำนายเป็นคำศัพท์ถัดไปที่เกิดควบคู่กัน และโมดูลค้นหาศัพท์ไทย (Word Search) จะช่วยในการค้นหาคำศัพท์ที่ถูกต้อง เมื่อมีการเขียนผิดแบบบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียน ระบบบริการช่วยเขียนภาษาไทยตามจินตภาพ สามารถช่วยให้นักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้เรียบเรียงคำศัพท์ให้เป็นประโยคได้ยาวขึ้น เลือกใช้คำศัพท์ที่ถูกต้องได้มากขึ้น
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
คุณลักษณะของระบบบริการช่วยเขียนภาษาไทยตามจินตภาพเวอร์ชัน 1.0
• เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกให้นักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียนสามารถพัฒนาความคิดในการบรรยายภาพโดยสามารถใช้ถ้อยคำมากขึ้น เป็นประโยคที่ยาวขึ้นและสามารถบรรยายรายละเอียดในการเขียนเรื่องได้มากขึ้น
• เป็นระบบที่มีขั้นตอนคำถามนำเพื่อช่วยในการเขียนเรียบเรียงความคิด
• เป็นระบบที่มีฟังก์ชันสำหรับเติมเต็มคำศัพท์และทำนายคำศัพท์ถัดไป พร้อมเสียงอ่าน และความหมาย
• เป็นระบบที่มีฟังก์ชันช่วยสะกดคำและแนะนำคำศัพท์ใกล้เคียง พร้อมเสียงอ่าน และความหมาย
• เป็นระบบที่สามารถแปลงเอกสารไปที่ โปรแกรม Microsoft Word ได้
• เป็นระบบที่รองรับการทำงานโปรแกรมสังเคราะห์เสียงภาษาไทยบนระบบปฏิบัติการ Windows ที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows เวอร์ชัน 8 ขึ้นไป
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ตัวแทนอนุญาตใช้สิทธิ
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1617
Email ipbiz@nstda.or.th
งานธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ระบบบริการช่วยเขียนภาษาไทยตามจินตภาพ (Kid Can Write)"