ยาหม่องแท่งจากน้ำมันลูกประคบ
นักวิจัย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์
หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1903000782 ยื่นคำขอวันที่ 29 มีนาคม 2562
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ลูกประคบสมุนไพร เป็นภูมิปัญญาที่มีมาแต่โบราณ เป็นการนำสมุนไพรท้องถิ่นชนิดต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์ ในการคลายกล้ามเนื้อ ลดอาการปวดเมื่อย บำรุงผิวพรรณ ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลากหลายสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะใช้สมุนไพรที่มีอยู่ตามท้องถิ่นนั้น ๆ เป็นส่วนประกอบ การใช้ลูกประคบสมุนไพรนั้น ต้องนำไปนึ่งให้ความร้อน ใช้วางประคบตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เพื่อช่วยลดอาการปวด เมื่อย คลายกล้ามเนื้อ ซึ่งทำให้การใช้งานไม่สะดวก มีความยุ่งยาก และสิ้นเปลืองเวลา การวิจัยนี้จึงมีการพัฒนาโดยการต้มกลั่นเพื่อให้ได้ซึ่งน้ำมันลูกประคบที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ และได้ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นยาหม่องแท่งที่สามารถต้านการอักเสบ ลดอาการปวดเมื่อย โดยการใช้น้ำมันจากลูกประคบ เพื่อให้อยู่ในรูปแบบที่ใช้งานง่าย สะดวก พกพาง่าย และประหยัดเวลาในการใช้ประโยชน์จากลูกประคบอีกด้วย
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
- ใช้กรรมวิธีการสกัดน้ำมันลูกประคบ โดยการต้มกลั่นเพื่อให้ได้ซึ่งน้ำมันลูกประคบที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ
- ลดอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย
- บรรจุภัณฑ์ในรูปแบบแท่ง ใช้งานง่ายและพกพาสะดวก
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
นาย วัชรพงศ์ ทาวงค์
โทรศัพท์ 053917014
โทรศัพท์มือถือ 0875461715
Email Watcharapong.mfii@mfu.ac.th
ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ยาหม่องแท่งจากน้ำมันลูกประคบ"