การใช้เจลวุ้นผลสำรองทดแทนไขมันในเค้กไข่
นักวิจัย  
ผศ.ดร. ธีรนุช ฉายศิริโชติ
รศ.ดร. พรรณี สวนเพลง
ผศ.ดร. พิรมาลย์ บุญธรรม
โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
สถานภาพสิทธิบัตร
องค์ความรู้
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
สำรอง (Malva Nut) พบมากในภาคตะวันออกของประเทศไทย เมื่อนำผลแห้งไปแช่น้ำ เนื้อหุ้มเมล็ดจะดูดน้ำกลายเป็นสารคล้ายเจลวุ้นสีน้ำตาลอมแดงที่มีเส้นใยอาหารมาก โดยเส้นใยอาหารดังกล่าวมีประโยชน์ ในการช่วยชะล้างไขมันที่สะสมอยู่ในลำไส้ ช่วยลดสารพิษตกค้าง ช่วยชะลอการเกิดโรคเบาหวาน โรคไขมัน ในเลือดสูง และยังมีศักยภาพในการนำมาใช้ทดแทนไขมันในอาหารและขนมได้อีกด้วย งานวิจัยนี้จึงได้ศึกษานำเจลวุ้นผลสำรองมาทดแทนเนยสดและนมข้นจืดในเค้กไข่ ซึ่งเป็นหนึ่งในการพัฒนาเค้กลดไขมันและเป็นแนวทางในการใช้ประโยชน์จากผลสำรองซึ่งเป็นทรัพยากรชีวภาพอันทรงคุณค่าของไทย
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
ผลงานนี้ผู้วิจัยได้นำเจลวุ้นสำรองมาทดแทนในส่วนของไขมันคือเนยสด และของเหลวคือนมข้นจืดในส่วนผสมของเค้กไข่ซึ่งเค้กที่ได้จะมีปริมาณโปรตีนและใยอาหารสูงกว่าสูตรพื้นฐาน และยังมีปริมาณไขมัน คาร์โบไฮเดรต โคเลสเตอรอล และพลังงานทั้งหมดน้อยกว่าสูตรพื้นฐาน
ผลจากการวิจัยนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ ทั้งนี้ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเทคนิคการทำเค้กไข่ผสมเจลวุ้นสำรองให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เบเกอรีใหม่ให้แก่ผู้ทำขนม (เบเกอรีเชฟ) ในโรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ท แอนด์ สปอร์ตคลับ จังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการและผู้ทำขนม
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพัสนันท์ เดชประสิทธิโชค
โทรศัพท์ 02-2445280 ต่อ 2
โทรศัพท์มือถือ 094-253-4559
Email ppsndpstch@hotmail.com
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "การใช้เจลวุ้นผลสำรองทดแทนไขมันในเค้กไข่"