BOT PHARMACY
นักวิจัย  
นางสาวสโรชา ดอกไม้กุล
นายธนพล คมคาย
นายจิตอานนท์ มณีขวัญ
นางสาววรรณวลี แก้วคำรอด
นายอนุกูล ใจเอื้อ
นางสาวณัฐณิชา ศิริฮาต
อาจารย์สุพัตรา วิริยะวิสุทธิสกุล
อาจารย์ณิชยา ศรีสุชาต
คุณจิรวงศ์ โตโสม
คุณวรางคณา ประชาเกษม
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 
สถานภาพสิทธิบัตร
ลิขสิทธิ์ เลขที่คำขอ 401785
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ประเทศไทยมีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการสุขภาพโรงพยาบาลและสถานอนามัยทั้งของภาครัฐและเอกชน ร้านยาถือเป็นสถานบริการสุขภาพที่สำคัญในระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ เนื่องจากร้านยาตั้งอยู่ใกล้ชิดและกระจายตัวในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ ไม่ต้องเสียเวลาในการรอรับบริการ มีค่าใช้จ่ายจากการใช้บริการที่ต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสถานพยาบาลเอกชนอื่น ๆ รวมทั้งผู้ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง ต้องมีการตรวจเช็คและรับประทานยาเป็นประจำผู้วิจัยจึงพัฒนาแพลตฟอร์มที่เป็นสื่อกลางระหว่างลูกค้าและร้านขายยาของร้านขายยาแต่ละร้าน รวบรวมบริการต่างๆ เกี่ยวกับผู้ป่วยที่ต้องการซื้อยามาใช้เพื่ออุปโภคและบริโภค ในการรักษาตนเองแบบครบวงจร โดย Partner ที่มีมาตรฐานการให้บริการร้ายขายยา โดยได้รับอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติ 1 ซึ่งแพลตฟอร์มของเราจะแก้ปัญหาความกังวลของผู้ป่วย เมื่อเดินทางไปนอกสถานที่ หรือท่องเที่ยวต่างๆ นอกพื้นที่หลายวัน แต่ลืมนำยารักษาโรคประจำตัวไป จึงต้องการหาซื้อยามารับประทาน แพลตฟอร์มของเราช่วยได้ และเราช่วยให้ผู้ป่วยหาร้านยาที่อยู่บริเวณใกล้เคียง และมียาที่คุณต้องการพร้อมทั้งมีเภสัชกรคอยให้คำปรึกษาในการใช้ยา
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
1.Member (ข้อมูลพื้นฐาน/โรคประจำตัว/สถานพยาบาลที่รักษาประจำหรือสิทธิประกันสังคม) 2.ข้อมูลยาประจำตัว (รูปซอง+ยา วันหมดอายุ/ วิธีการทาน/เตือนทานยา/บันทึกอาการหลังทานยา)
3.ค้นหาร้านยาใกล้บ้าน (สอบถามยาที่จำหน่าย บริการชั่งน้ำหนัก วัดความดัน ส่วนสูง)
4.สอบถามยาและเวชภัณฑ์
5.ปรึกษาเภสัชออนไลน์ผ่าน Line
6.สาระน่ารู้กิจกรรม Live
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
นิสรา เกิดผล
โทรศัพท์ 028551422
โทรศัพท์มือถือ 0645296559
Email nissaraker@pim.ac.th
สำนักบริหารกลยุทธ์และนวัตกรรม สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "BOT PHARMACY"