สูตรน้ำหมักเพิ่มซีลีเนียม (เมทไธโอนีน) ในยีสต์สำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง
นักวิจัย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรอนงค์ พวงชมภู
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2001005675 ยื่นคำขอวันที่ 15 กันยายน 2563
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ซีลีเนียมยีสต์ เป็นผลิตภัณฑ์เสริมในอาหารสัตว์ซีลีเนียมในร่างกายสัตว์โดยส่วนใหญ่ที่พบมี 2 รูปแบบ คือ ซีลีเนียม ในรูปแบบซีลีโนแมทไธโอนีน และซีลีโนซิสเตอีน ซึ่งซีลีเนียมที่อยู่ในรูปสารประกอบอินทรีย์นี้สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย ดังนั้นซีลีเนียมยีสต์ที่มาจากเซลล์ยีสต์ที่ถูกเพาะเลี้ยงในอาหารที่มีธาตุซีลีเนียมร่วมกับกรดอะมิโนเมทไธโอนีน โดยมีกระบวนการเมทธาโบลิซึมให้ปริมาณของซีลีโนเมทไธโอนีนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตในปริมาณสูงน้ำหมักซีลีเนียม สูตรนี้ที่ใช้กรดอะมิโนเมทไธโอนีนเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์ซีลีโนเมทไธโอนีนในเซลล์ยีสต์ สามารถใช้เป็นผลิตภัณฑ์ผสมในอาหารเสริมสำหรับสัตว์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสืบพันธ์ุสำหรับสัตว์ได้ ซีลีโนเมทไธโอนีนนี้ถือเป็นกลุ่มหลักของซีลีโนโปรตีนของเซลล์ยีสต์ แต่จะมีความแตกต่างของปริมาณตามสภาพการเพาะเลี้ยง
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
น้ำหมักซีลีโนเมทไธโอนีน เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผสมติดในสัตว์เคี้ยวเอื้อง
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
ผศ. ดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง
โทรศัพท์ 044-233000 ต่อ 5100-5101
โทรศัพท์มือถือ 081-5476552
Email skycrow_ann@hotmail.com, unisearch.rmuti@gmail.com
สถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "สูตรน้ำหมักเพิ่มซีลีเนียม (เมทไธโอนีน) ในยีสต์สำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง"