แผ่นไม้พลาสติกแซนวิชเสริมเส้นใยธรรมชาติดูดซับเสียงและกรรมวิธีการผลิต
นักวิจัย  
ศ.ดร.ธเนศ รัตนวิไล
นายนพณัฐ จารนตุรน์ลักษณ์
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2103002344 ยื่นคำขอวันที่ 23 สิงหาคม 2564
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
วัสดุก่อสร้างประเภทผนังทั่วไปที่มีความแข็งแรง มักไม่สามารถควบคุมคุณภาพเสียงภายในห้อง วัสดุแซนวิชถูกนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง และความแข็งแรงของโครงสร้าง โดยมีสมบัติเด่นคือ โครงสร้างเบาและแข็งแรงสูง
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
การประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับสูตรการเตรียมวัสดุผสมพลาสติกและไม้ สูตรการเตรียมเส้นใยธรรมชาติดูดซับเสียง กรรมวิธีการผลิตแผ่นไม้พลาสติกแซนวิชเสริมเส้นใยธรรมชาติดูดซับเสียง และกรรมวิธีการผลิตแผ่นไม้พลาสติกแซนวิชเสริมเส้นใยธรรมชาติดูดซับเสียงประกอบด้วย เม็ดพลาสติกพอลิโพรพีลีน ผงไม้ยางพารา สารควบคู่ สารหล่อลื่น สารเพิ่มเสถียรภาพทางแสงยูวี เส้นใยธรรมชาติ และตัวประสาน ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการอัดร้อน และการอัดเย็น
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ณภัค พันธุ์ช่างทอง
โทรศัพท์ 074859514 ต่อ 1402
โทรศัพท์มือถือ 0802692262
Email napak.p@psu.ac.th
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "แผ่นไม้พลาสติกแซนวิชเสริมเส้นใยธรรมชาติดูดซับเสียงและกรรมวิธีการผลิต"