การย้อมไข่มุกให้ได้สีน้ำตาลจากสารละลายของเกลือเงิน
นักวิจัย  
ผศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ
คณะอัญมณี
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 0903000237 ยื่นคำขอวันที่ 17 มีนาคม 2552
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ไข่มุกเป็นอัญมณีอินทรีย์ที่ได้รับความนิยมมายาวนาน เนื่องจากความงามของผิวเหลือบมุกที่งดงาม ไข่มุกธรรมชาติเกิดจากกระบวนการทางชีวภาพของหอยสองฝา เมื่อมีวัตถุแปลกปลอมเข้าไปในหอยมุก หอยมุกจะทำการหลั่งสารหรือน้ำมุกมาเคลือบวัตถุนั้นไว้เพื่อลดความระคายเคือง เนื่องจากความต้องการไข่มุกในตลาดเพิ่มขึ้น ขณะที่ไข่มุกธรรมชาติมีปริมาณลดลง ทำให้มีการผลิตไข่มุกเลี้ยงและมีการทำไข่มุกปลอมเกิดขึ้น นอกจากนี้ไข่มุกยังถูกนำมาผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีทางกายภาพและเคมีเพื่อให้ได้สีสวยงามตามต้องการ
เมื่อประมาณกลางปี 2551 พบว่ามีไข่มุกสีใหม่ที่เริ่มได้รับความนิยมและมีราคาสูงมาก ได้แก่ ไข่มุกสีน้ำตาล หรือที่เรียกกันว่า “Chocolate pearl” เนื่องจากเป็นสีที่พบได้ยากในธรรมชาติ และมีราคาสูงกว่าไข่มุกสีดำ เนื่องจากยังไม่เป็นที่แพร่หลาย และยังไม่มีผู้ใดเปิดเผยกระบวนการผลิต ข้อมูลบางแหล่งกล่าวว่าไข่มุกสีน้ำตาลเกิดจากการนำไข่มุกสีดำหรือเทาไปผ่านกระบวนการฉายรังสีเพื่อให้ได้สีน้ำตาลซึ่งต้นทุนสูง
ทำให้มีราคาจำหน่ายสูง แต่กรรมวิธีการย้อมไข่มุกให้ได้สีน้ำตาลจากสารละลายของเกลือเงินยังไม่เป็นที่เปิดเผย หรือปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษร
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
การย้อมไข่มุกโดยทั่วไปจะย้อมให้เป็นสีดำด้วยสารละลายของเกลือเงินในแอมโมเนีย
แต่การย้อมไข่มุกให้ได้สีน้ำตาลที่เรียกว่า “สีช็อกโกเลต” ทำได้โดยการย้อมไข่มุกด้วยสารละลายของเกลือเงินในกลูโคส การเตรียมสารละลายเกลือเงินตามการประดิษฐ์นี้ประกอบด้วยเกลือเงิน ละลายในสารละลายกลูโคสที่ทำหน้าที่เป็นตัวทำละลายอินทรีย์ ทำการแช่ไข่มุกทิ้งไว้ ในที่มืด แล้วนำมาตากแดด 1-3 วัน จะได้ไข่มุกสีน้ำตาล ความเข้มของสีน้ำตาลที่ได้จากการย้อมจะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารละลายที่ใช้ย้อมและเวลาในการแช่ การย้อมไข่มุกให้ได้สีน้ำตาลนี้ช่วยเพิ่มมูลค่าของไข่มุก เพราะพบได้ยากในธรรมชาติ และตลาดเครื่องประดับมีความต้องการสูง
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณพัชรวรินทร์ เอี่ยมสอาด
โทรศัพท์ 038-102287
Email tlo.buu.n@gmail.com
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "การย้อมไข่มุกให้ได้สีน้ำตาลจากสารละลายของเกลือเงิน"