เครื่องมือสำหรับคัดเลือกอสุจิโดยเทคโนโลยีไมโครฟลูอิดิกส์สำหรับเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์
นักวิจัย  
ผศ.นพ.ชัยณรงค์ โชคสุชาติ และคณะ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2101005004 ยื่นคำขอวันที่ 23 สิงหาคม 2564
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ถึงแม้ว่าการประดิษฐ์สำหรับการคัดเลือกอสุจิก่อนหน้านี้จะมีผลลัพธ์เป็นที่ยอมรับได้ ทั้งในเรื่องการเคลื่อนที่และคุณภาพของสารพันธุกรรม แต่เนื่องจากมีราคาที่สูงมากทำให้ไม่เป็นที่นิยมโดยทั่วไป ด้วยเหตุนี้คณะผู้ประดิษฐ์จึงต้องการออกแบบและประดิษฐ์เครื่องมือเพื่อคัดเลือกอสุจิที่สามารถคัดได้ทั้งการเคลื่อนที่ รูปร่าง และคุณภาพของสารพันธุกรรมที่ราคาไม่แพงเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยที่มีคุณภาพดีเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และสามารถนำไปใช้แทนวิธีการคัดเลือกอสุจิที่ใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบันได้
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เครื่องมือสำหรับการคัดเลือกอสุจิโดยเทคโนโลยีไมโครฟลูอิดิกส์ ที่สามารถคัดเลือกได้ทั้งการเคลื่อนที่ รูปร่าง และสารพันธุกรรมที่มีคุณภาพดี การออกแบบจะอาศัยหลักการของอสุจิที่มีคุณภาพดีจะเคลื่อนที่ตรงไปข้างหน้า และสามารถเคลื่อนที่ต้านแรงโน้มถ่วงได้ ภายในช่องทางของเครื่องมือนี้จะแบ่งเป็น ช่องทางเข้า สิ่งกีดขวางรูปแบบต่างๆ และช่องทางออก
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
ณภัค พันธุ์ช่างทอง
โทรศัพท์ 074859514 ต่อ 1402
โทรศัพท์มือถือ 0802692262
Email napak.p@psu.ac.th
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เครื่องมือสำหรับคัดเลือกอสุจิโดยเทคโนโลยีไมโครฟลูอิดิกส์สำหรับเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์"