การย้อมไข่มุกให้ได้สีเหลืองทอง
นักวิจัย  
ผศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ
คณะอัญมณี
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 0903001356
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ไข่มุกเปรียบได้กับราชินีแห่งท้องทะเล เพราะไม่เพียงแต่ความสวยงามเท่านั้น ยังให้ความรู้สึกที่นุ่มนวล อ่อนโยน และสง่างาม ไข่มุกโดยทั่วไปจะมีสีขาวเหลือบสีรุ้งเล็กน้อยจนถึงขาวนวล และยังพบสีอื่นที่ค่อนข้างหายากในธรรมชาติอีก เช่น สีชมพู สีเงิน สีครีม สีเหลือง สีทอง และสีดำ เป็นต้น สีของไข่มุกขึ้นอยู่กับชนิดของหอยมุก อาหาร และสภาวะแวดล้อมในบริเวณที่หอยมุกอาศัยอยู่ สำหรับราคาของไข่มุกจะพิจารณาจาก ขนาด รูปร่าง ความสะอาด สี ผิวภายนอก น้ำหนัก และแหล่งที่มา ไข่มุกตามธรรมชาติเกิดจากกระบวนการทางชีวภาพของหอยสองฝา เมื่อมีวัตถุแปลกปลอมเข้าไปในหอยมุก หอยมุกจะทำการหลั่งสารหรือน้ำมุกมาเคลือบวัตถุนั้นไว้เพื่อลดความระคายเคือง กระบวนการเกิดไข่มุก ในธรรมชาติจึงใช้เวลานาน และเนื่องจากความต้องการไข่มุกในตลาดเพิ่มขึ้น ขณะที่ไข่มุกธรรมชาติมีปริมาณลดลง จึงมีการเพาะเลี้ยงไข่มุกและมีการทำไข่มุกปลอมเกิดขึ้น นอกจากนี้ไข่มุกยังถูกนำมาผ่าน การปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีทางกายภาพและเคมีเพื่อให้ได้สีสวยงามตามต้องการ วิธีปรับปรุงคุณภาพวิธีหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยม คือ การย้อมสีไข่มุกเลียนแบบสีไข่มุกที่พบได้ยากในธรรมชาติ ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับไข่มุกสีขาว หรือไข่มุกที่ไม่มีคุณภาพ ทำให้มีสีสันแปลกตา สวยงาม
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
การย้อมไข่มุกให้ได้สีเหลืองทอง ทำได้โดยแช่ไข่มุกในสารละลายซิลเวอร์ไนเตรต (silver nitrate) นาน 15 - 120 นาที แล้วนำขึ้นมาล้างด้วยน้ำสะอาดอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นนำไข่มุกแช่ลงในสารละลายโซเดียมโบโรไฮไดรด์ (sodium borohydrideทันที จะได้ไข่มุกสีเหลืองทอง ความเข้มของสีเหลืองทอง ที่ได้จากการย้อมจะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารละลายทั้งสองชนิดที่ใช้ย้อม ระยะเวลาการแช่ไข่มุกในสารละลายซิลเวอร์ไนเตรต (silver nitrate) และลักษณะผิวของไข่มุก
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณพัชรวรินทร์ เอี่ยมสอาด
โทรศัพท์ 038-102287
Email tlo.buu.n@gmail.com
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "การย้อมไข่มุกให้ได้สีเหลืองทอง"