สูตรและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์เซรั่มจากสารสกัดดอกบัวแดง
นักวิจัย  
ผศ.ดร.ยศวริศ เสมามิ่ง
นางปราณปรียา ทอดทอง
นางอัจฉริยา สุริยา
นางสาวธัญชนก เมืองมั่น
นางสาววรวรรณ เตียตระกูล
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2203001198 ยื่นคำขอวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ดอกบัวแดง (Nymphaea lotus L.) อยู่ในตระกูล บัวสาย โดยกลีบดอกของบัวสายมีความหลากหลายสีได้แก่ สีม่วง สีน้ำเงิน สีแดง สีเหลือง และสีขาว ซึ่งความแตกต่างของสีขึ้นอยู่กับปริมาณของสารสำคัญคือสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ โดยสารฟลาโวนอยด์ที่พบมีมากกว่า 34 ชนิด เช่น สารกลุ่มแอนโทชัยยานิน (anthocyanin) สารกลุ่ม ฟลาโวนอยด์ (Flavonol) สารกลุ่มซาลโคน (chalcone) และอื่นๆ บึงหนองหานซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุดรธานี มีพื้นที่ถึง 22,500 ไร่ หรือ 36 ตารางกิโลเมตร จุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี้คือ การเกิดบัวแดงเต็มบึง จึงถูกเรียกว่า ทะเลบัวแดง ซึ่งจากการวิจัยพบว่าสารสกัดดอกบัวแดงมีฤทธิ์ด้านอนุมูลอิสระ ยับยั้งกระบวนการลิปิดเปอร์ออกซิเดนชั่น มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ สามารถยับยั้งแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของการเกิดสิวได้ และที่สำคัญสามารถยับยั้งเอนไซม์โทโรซิเนส (เอนไซม์ในกระบวนการสร้างเม็ดสีของผิวหนัง) นอกจากนั้นสารสกัดดอกบัวแดงได้ผ่านการทดสอบการปนเปื้อนโลหะหนักและเชื้อจุลินทรีย์ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และทำการทดสอบกับอาสาสมัครโดยได้ผลความพึงพอใจภายหลังการใช้ในระดับดีมาก
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
สูตรและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์เซรั่มจากสารสกัดดอกบัวแดง คุณสมบัติในการทำให้ผิวกระจ่างใสลดความหมองคล้ำ ลดรอยจุดด่างดำและลดแบคทีเรียสาเหตุของการเป็นสิว
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
นายรุ่งโรจน์ มีแก้ว
โทรศัพท์ 042-211040 ต่อ 1702, 5142
โทรศัพท์มือถือ 094-251-0398
Email tloudru@udru.ac.th
หน่วยทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "สูตรและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์เซรั่มจากสารสกัดดอกบัวแดง"