การย้อมไข่มุกให้ได้สีเทาเงิน
นักวิจัย  
ผศ.ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ
คณะอัญมณี
 
สถานภาพสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 0903001357
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ไข่มุกเป็นอัญมณีอินทรีย์ที่ได้รับความนิยมมายาวนาน เนื่องจากความงามของผิวเหลือบมุกที่งดงาม ไข่มุกธรรมชาติเกิดจากกระบวนการทางชีวภาพของหอยสองฝา เมื่อมีวัตถุแปลกปลอมเข้าไปในหอยมุก หอยมุกจะทำการหลั่งสารหรือน้ำมุกมาเคลือบวัตถุนั้นไว้เพื่อลดความระคายเคือง ซึ่งสีของไข่มุกขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ชนิดของหอยมุก อาหาร และสภาพแวดล้อมที่เลี้ยง เป็นต้น เนื่องจากความต้องการไข่มุกในตลาดเพิ่มขึ้น ขณะที่ไข่มุกธรรมชาติมีปริมาณลดลง ทำให้มีการผลิตไข่มุกเลี้ยงและมีการทำไข่มุกปลอมเกิดขึ้น และเนื่องจากไข่มุกที่มีสีสันสวยงามตามธรรมชาติค่อนข้างพบได้ยาก ทำให้ไข่มุกถูกนำมาผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยวิธีทางกายภาพและเคมีเพื่อให้ได้สีสวยงามตามความต้องการของตลาด ไข่มุกอะโกยา (akoya) เป็นไข่มุกเลี้ยงน้ำเค็มจากหอยมุก Pinctada fucata martensii หอยมุกชนิดนี้มีการเพาะเลี้ยงครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่น แต่ปัจจุบันมีฟาร์มเลี้ยงทั้งในประเทศญี่ปุ่น จีน และออสเตรเลีย สำหรับไข่มุกอะโกยา (akoya) ที่ขายในประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่จะนำเข้าจากประเทศจีนและญี่ปุ่นของไข่มุกชนิดนี้ที่พบตามธรรมชาติมี 3 สี คือ สีเทาเงิน สีชมพูกุหลาบ และสีครีมส้ม สีที่ได้รับความนิยมในท้องตลาดและมีราคาสูงมาก คือ สีเทาเงิน เนื่องจากเป็นสีที่แตกต่างจากไข่มุกสีธรรมชาติอื่น ๆ ซึ่งพบได้ทั่วไป คือ สีชมพู และครีมส้ม
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
การย้อมไข่มุกให้ได้สีเทาเงินคล้ายสีของไข่มุกเลี้ยงน้ำเค็มที่เรียกว่า “ไข่มุกอะโกยา (akoya)” ทำได้โดยการย้อมไข่มุกด้วยสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟต (copper sulfate) ในแอมโมเนีย (ammonia) การเตรียมสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟต (copper sulfate) ตามการประดิษฐ์นี้ประกอบด้วยการละลายคอปเปอร์ซัลเฟต (copper sulfate) ในแอมโมเนีย (ammonia) ทำการแช่ไข่มุกทิ้งไว้ในสารละลายดังกล่าว 3-7 วัน
ผึ่งให้แห้ง ในที่ร่มจะได้ไข่มุกสีเทาเงิน ความเข้มของสีที่ได้จากการย้อมขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารละลาย เวลาที่แช่ไข่มุกทิ้งไว้ในสารละลาย และชนิดของไข่มุก
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการได้ถูกทดสอบในสภาวะจำลอง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
คุณพัชรวรินทร์ เอี่ยมสอาด
โทรศัพท์ 038-102287
Email tlo.buu.n@gmail.com
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "การย้อมไข่มุกให้ได้สีเทาเงิน"