กรรมวิธีการย้อมเส้นใยฝ้ายด้วยสีธรรมชาติจากดินเขาสูง
นักวิจัย  
อาจารย์กัญญา ภัทรกุลอมร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2103003578 ยื่นคำขอวันที่ 7 ธันวาคม 2564
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ดินเขาสูง มีเฉพาะในพื้นที่ ตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนนบุรี จึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์งานถักจากฝ้าย ด้วยวิธีการย้อมสีธรรมชาติจากดินเขาสูง เป็นชิ้นงานที่มีความหลากหลายและสร้างความแตกต่างด้วยการนำวัสดุให้สีที่มีเพียงในพื้นที่เท่านั้น โดยการนำดินเขาสูงมาใช้ประโยชน์ในการย้อมสีเส้นฝ้าย เกิดเป็นการสร้างอัตลักษณ์ที่มีความโดดเด่นไม่ซ้ำใคร และได้สีที่มีคุณภาพดี เฉดสีน้ำตาลแดง และใช้สารช่วยติดที่เป็นสารประกอบเกลือของโลหะ (metallic salt mordants) หลังการย้อม ช่วยให้สีติดเข้มขึ้นและมีความคงทนที่ดีขึ้น มีการพัฒนาคุณภาพด้านการผลิตให้ได้เกณฑ์มาตรฐานที่สูงขึ้นสามารถส่งออกสู่ตลาดสากล ส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ บนพื้นฐานของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เป็นการเพิ่มศักยภาพของการนำสีธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ในการย้อมสีสิ่งทอ โดยการนำน้ำสีที่สกัดจากดินเขาสูงมาย้อมเส้นใยฝ้ายด้วยการพัฒนาสูตรและกระบวนการย้อมเพื่อให้ได้สีตามมาตรฐาน สีที่ได้มีความคงทนตามสมบัติความคงทนของสีต่อการใช้งาน ได้แก่ ความคงทนของสีต่อการซัก ความคงทนของสีต่อแสง ความคงทนของสีต่อเหงื่อเทียม และความเข้มของสีโดยการวัดค่าสี อยู่ในระดับที่ ผ่านเกณฑ์การยอมรับตามมาตรฐาน
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
สำนักงานจัดการผลประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
โทรศัพท์ 034534088
โทรศัพท์มือถือ 034534088
Email kru_tlo@kru.ac.th
สำนักงานจัดการผลประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "กรรมวิธีการย้อมเส้นใยฝ้ายด้วยสีธรรมชาติจากดินเขาสูง"