เม็ดดินเผาผสมเพอร์ไลท์
นักวิจัย  
ผศ.ดร.เมตยา กิติวรรณ
ผศ.ดร.พชรพล ตัณฑวิรุฬห์
ดร. นิตยา แก้วแพรก
คณะวิทยาศาสตร์
ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2203000179 ยื่นคำขอวันที่ 25 มกราคม 2565
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
กระแสการปลูกต้นไม้ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง จากไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่อยู่ติดบ้านมากขึ้น หรือกระทั่งต้องการสร้างบรรยากาศการเรียนและการทำงานที่เต็มไปด้วยความสดชื่น ผ่อนคลาย และสบายตา จึงเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดดินเผาผสมเพอร์ไลท์ที่มีน้ำหนักเบา มีความพรุนตัวสูง ดูดซึมน้ำได้ดี โดยขั้นตอนการผลิตสามารถทำได้ง่ายไม่ซับซ้อน และไม่มีการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เกิดจากการนำส่วนผสมที่หาได้ง่าย ราคาถูก และสามารถเผาขึ้นรูปได้ด้วยการใช้อุณหภูมิที่ต่ำลง ซึ่งนอกจากจะลดต้นทุนลงได้แล้ว ยังสามารถช่วยลดการใช้พลังงานอีกด้วย เม็ดดินเผาผสมเพอร์ไลท์ สามารถนำไปใช้เป็นวัสดุปลูกได้อย่างเหมาะสม โดยสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ เช่น สามารถนำไปโรยหน้ากระถางไม้ประดับเพิ่มความสวยงามและรักษาความชื้นของดิน ป้องกันวัชพืช หรือนำไปผสมกับดินเพาะปลูกเพื่อให้ดินมีความร่วนระบายอากาศได้ดี และไม่มีน้ำขัง จึงทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดี นอกจากนั้นยังมีน้ำหนักเบาเมื่อใช้ตกแต่งกระถางต้นไม้จะสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย หรือผสมกับดินเพื่อใช้ปลูกพืชบนดาดฟ้าอาคารโดยไม่เพิ่มน้ำหนักให้กับโครงสร้างของอาคารอีกด้วย
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบระดับ pilot scale
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
โทรศัพท์ 023298212 ต่อ 4
โทรศัพท์มือถือ 0825999544
Email tlo@kmitl.ac.th
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เม็ดดินเผาผสมเพอร์ไลท์"