อุปกรณ์ผ่าทุเรียนแบบแท่งเกลียวผ่อนแรง
นักวิจัย  
นายณัฐศชา อินทร์ชูรัญ
ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2003001988 ยื่นคำขอวันที่ 20 สิงหาคม 2563
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
ปัจจุบันทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจที่ได้รับความนิยมในการบริโภคกันอย่างแพร่หลายมีการเติบโตทั้งในส่วนของการผลิตและการสั่งซื้อไปยังในประเทศและต่างประเทศ ทุเรียนเป็นผลไม้เอเชียที่รู้จักกันในเรื่องของรถชาติที่โดดเด่นมีความอร่อยจึงไม่แปลกเลยที่ทุเรียนจะได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักไปยังทั่วโลก ด้วยทุเรียนมีลักษณะทางกายภาพที่เป็นผลไม้ลักษณะมีหนามแหลมคมมี เปลือกแข็งและหนา ด้วยลักษณะนี้เองทำให้เป็นผลไม้ที่รับประทานยาก มีความยุ้งยากมากมายในการที่จะรับประทานแต่ละครั้งต้องใช้แรงกายต้องใช้ผู้มีความผู้ชำนาญในผ่าและปอกเปลือกทุเรียนจึงจะสามารถรับประทานได้
จากปัญหาดังกล่าวสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยจึงมีความสนใจประดิษฐ์เครื่องผ่าทุเรียนโดยใช้หลักการแท่งเกลียวผ่อนแรงกึ่งอัตโนมัติ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี อุปกรณ์ผ่าทุเรียนแบบแท่งเกลียวผ่อนแรงประกอบด้วยโครงสแตนเลสและเกลียว ผ่อนแรง ใช้สำหรับ เจาะผ่านผิวเปลือกทุเรียนเพื่อผ่าเปลือกทุเรียนให้แยกออก โดยหัวเจาะมีลักษณะเป็นรูปทรง สามเหลี่ยมปลายแหลมเชื่อมยึดติดกับแท่งแสตนเลส ลักษณะก้านโยกผ่อนแรงบริเวณส่วนกลางด้านในติดตั้งกลไกเกลียวเลือน ทำหน้าที่ส่งผ่านกำลังไปยังก้านโยก สามารถปรับเลื่อนเข้าออกได้ ด้วยชุดควบคุมจากตัวสว่านมอเตอร์ โดยสามารถใช้ผ่าเปลือกทุเรียนที่พร้อมบริโภคแบบสุกระดับ 80 % ขึ้นไป จุดเด่นคือพกพาง่ายขนาดกะทัดรัดสามารถแยกเปลือกทุเรียนออกจากกันได้โดยแทงหัวเจาะไปที่ปลายขั่วเปลือกทุเรียนแล้วกดสวิทช์เพื่อสั่งการมอเตอร์ส่งกำลังไปยังเกลียวผ่อนแรงก็จะทำให้หัวเจาะแยกออกจากกันได้โดยง่ายดายด้วยปลายนิ้วมือ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีราคาเดียว
สนใจสอบถามข้อมูล
พรรณนิภา คณาณุวัฒน์
โทรศัพท์ 025779438
Email pannipa@tistr.or.th
กองบริการธุรกิจนวัตกรรม

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "อุปกรณ์ผ่าทุเรียนแบบแท่งเกลียวผ่อนแรง"