น้ำยาฆ่าเชื้อจุลชีพก่อโรคสูตรปราศจากแอลกอฮอล์
นักวิจัย  
ผศ.ดร.โรจน์ฤทธิ์ โรจนธเนศ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2101001289 ยื่นคำขอวันที่ 8 มีนาคม 2564
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
หลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือ COVID-19 ทำให้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหนังแบบไม่ใช้น้ำกลายเป็นของใช้จำเป็นส่วนบุคคล ส่งผลให้ความต้องการในตลาดพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้รับความนิยมมากที่สุดได้แก่ เจลแอลกอฮอล์หรือสเปรย์แอลกอฮอล์ เนื่องจากเป็นที่คุ้นเคยกันดีว่ามีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อโรคอีกทั้งมีราคาไม่แพงและหาซื้อง่ายในท้องตลาด อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวจะต้องมีแอลกอฮอล์เข้มข้นสูงถึง 70% จึงจะสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ ทำให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ต่อผู้ใช้ เช่น ผิวแห้งแตก ระคายเคืองผิวหนัง หรือเกิดการแพ้ในกลุ่มผู้ใช้ที่มีผิวบอบบาง นอกจากนี้ยังต้องมีความระมัดระวังในการใช้และจัดเก็บเพราะอาจเกิดการติดไฟได้
นักวิจัยจุฬาฯ จากคณะวิทยาศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ จึงได้คิดค้นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคสูตรน้ำแทน โดยใช้สารประกอบซิงค์ไอออนที่พัฒนาขึ้นให้มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการทำงานของเชื้อโรค ร่วมกับการใช้สารลดแรงตึงผิวที่มีประจุบวกเพื่อเข้าไปทำลายเยื่อหุ้มเซลล์ของเชื้อโรค ซึ่งจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการพบว่าสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสได้สูงและสามารถฆ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
• สารออกฤทธิ์มีความคงทน มีประสิทธิภาพในการยับยั้งจุลชีพก่อโรคได้ดีกว่าแอลกอฮอล์
• เป็นสูตรที่พัฒนาพร้อมกับคำนึงถึงต้นทุนในการผลิต
• ไม่ก่อให้เกิดการติดไฟ ทำให้สะดวกต่อการจัดเก็บและขนส่ง
• ได้รับการจดแจ้งกับอย. และผ่านการทดสอบตลาดแล้ว
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ต้นแบบระดับ pilot scale ได้ถูกทดสอบในสภาวะทำงานจริง
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
โทรศัพท์ 022184195
สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ๋มหาวิทยาลัย

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "น้ำยาฆ่าเชื้อจุลชีพก่อโรคสูตรปราศจากแอลกอฮอล์"