ผลิตภัณฑ์ ป้องกันรังแค ลิทเซียล่า (Litseala)
นักวิจัย  
นางรัตนศิริ จิวานนท์
ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1101000810 ยื่นคำขอวันที่ 10 มิถุนายน 2554
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
รังแคที่มีปริมาณมาก เป็นสาเหตุของโรคผิวหนังอักเสบบนหนังศรีษะ ปัจจุบันยาที่ใช้ในการรักษาเชื้อราบนหนังศรีษะก่อให้เกิดรังแค ได้แก่ ยากลุ่ม corticosteroid และ ยาต้านเชื้อรา ซึ่งการใช้ยาทั้งสองแบบ ก่อให้เกิดผลข้างเคียงต่อผิวหนังและร่างกาย เมื่อใช้ยาในระยะเวลานาน เช่น หลอดเลือดฝอยพอง ผิวหนังเหี่ยว เป็นต้น อีกทั้ง มีรายงานถึงการดื้อยาของเชื้อรา ทำให้เกิดการอักเสบบนหนังศรีษะกลับมาอีกครั้ง
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
มีประสิทธิภาพต้านเชื้อราที่เป็นสาเหตุการเกิดรังแค (M.fufur) และมีฤทธิ์ต้านอักเสบ
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
พรรณนิภา คณาณุวัฒน์
โทรศัพท์ 025779438
Email pannipa@tistr.or.th
กองบริการธุรกิจนวัตกรรม

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ผลิตภัณฑ์ ป้องกันรังแค ลิทเซียล่า (Litseala)"