ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นปาก CHRYSAN
นักวิจัย  
นางรัตนศิริ จิวานนท์
ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขอสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1501004783 ยื่นคำขอวันที่ 21 สิงหาคม 2558
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
กลิ่นปากส่งผลต่อความมั่นใจในการเข้าสังคม และ บุคลิกภาพ เกิดจาก ก๊าซที่มีส่วนประกอบของซัลเฟอร์ (VSC) สร้างจากเชื้อแบคทีเรียย่อยสลายเศษอาหารจำพวกโปรตีนที่ตกค้างอยู่ในช่องปาก เพื่อเป็นทางเลือกแก่ ผู้บริโภคบางคนที่ได้รับผลข้างเคียง จากการใช้ผลิตภัณฑ์ลดกลิ่นปากในท้องตลาด ที่มีส่วนผสมของสารฆ่าเชื้อหรือสารปฏิชีวนะ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เบญจมาศเป็นพืชที่มีสรรพคุณในการต้านเชื้อแบคทีเรียในช่องปากที่ทาให้เกิดกลิ่นปาก น้ำมันที่แยกได้จากใบของเบญจมาศมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียในช่องปาก และสามารถช่วยเสริมฤทธิ์ร่วมกับยาปฏิชีวนะ ampicillin หรือ gentamicin ในการต้านและฆ่าเชื้อแบคทีเรียทางช่องปาก รวมถึงมีฤทธิ์ต้านการอักเสบในสัตว์ทดลอง
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
พรรณนิภา คณาณุวัฒน์
โทรศัพท์ 025779438
Email pannipa@tistr.or.th
กองบริการธุรกิจนวัตกรรม

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นปาก CHRYSAN"