เซรั่มบำรุงผิวหน้าผสมไมโครอิมัล เพื่อช่วยให้ผิวกระจ่างใส VIALIZTA
นักวิจัย  
คุณกรองกาญจน์ กิ่งแก้ว
ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2003002145 ยื่นคำขอวันที่ 2 กันยายน 2563
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
แอสต้าแซนทินก็ยังมีข้อจำกัดหลายๆอย่าง นั่นคือมีความไม่เสถียรและมีความไวต่อแสง ออกซิเจน และอุณหภูมิเป็นอย่างมาก ทำให้เมื่อนำมาใช้ประโยชน์มักเกิดความไม่คงตัว เสื่อมสลายได้ง่าย ฤทธิ์ทางชีวภาพจึงลดลง จึงได้พัฒนาไมโครอิมัลชันบรรจุสารแอสต้าแซนทินเพื่อเพิ่มความคงตัว และสามารถซึมผ่านผิวหนังได้ดียิ่งขึ้น
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงมีฤทธิ์ทางชีวภาพที่โดดเด่น เช่น ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์
ไทโรซิเนส ฤทธิ์ยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานิน ผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวหน้า ที่ประกอบด้วยสารแอสต้าแซนทิน ที่อยู่ในรูปของไมโครอิมัลชัน มีอนุภาคขนาดเล็ก สามารถซึมผ่านผิวได้ดี และมีความคงตัว ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพ และความปลอดภัย
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ได้ต้นแบบในระดับห้องปฏิบัติการ
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
พรรณนิภา คณาณุวัฒน์
โทรศัพท์ 025779438
Email pannipa@tistr.or.th
กองบริการธุรกิจนวัตกรรม

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เซรั่มบำรุงผิวหน้าผสมไมโครอิมัล เพื่อช่วยให้ผิวกระจ่างใส VIALIZTA"