เจลแต้มสิวจากสารสกัดใบหญ้าแฝก
นักวิจัย  
ผศ.ดร.พนิตนาฎ อู่พุฒินันท์ และคณะ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา
 
สถานภาพสิทธิบัตร
คำขออนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2003003454 ยื่นคำขอวันที่ 28 ธันวาคม 2563
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
หญ้าแฝกเป็นพืชที่มีระบบรากที่สานกันแน่นและหยั่งลึกลงไปในดิน มีลักษณะของต้นเจริญเบียดกันเป็นกอ เกิดเป็นกำแพงธรรมชาติ ช่วยกักเก็บตะกอนที่ไหลมากับน้ำเพื่อให้ดินบริเวณนั้นมีธาตุอาหารเพิ่มขึ้น ช่วยชะลอการไหลของน้ำทำให้เพิ่มการดูดซึมน้ำของดินมากขึ้น รากที่ลึกช่วยให้หญ้าแฝกสามารถยึดเกาะดินได้ดี ช่วยในการปรับปรุงดินที่อยู่บริเวณราก เพิ่มธาตุอาหาร และนอกจากนี้ยังช่วยดูดซับสารเคมีหรือโลหะหนักทำให้ช่วยในการฟื้นฟูน้ำได้ จากคุณสมบัติคณานัปการนี้ ทำให้หญ้าแฝกถูกส่งสริมให้มีการปลูกอย่างแพร่หลายในประเทศไทยเพื่อเป้าหมายในการอนุรักษ์ดินและน้ำ เนื่องจากใบและรากของหญ้าแฝกมีการเจริญเติบโตที่สอดคล้องกัน ในการดูแลรักษาหญ้าแฝกนั้น หญ้าแฝกจะถูกตัดใบทุก 3-4 เดือน เพื่อเป็นการกำจัดใบเก่าให้ใบใหม่ได้งอกในช่วงฤดูฝนและเพิ่มปริมาณของรากในดิน ใบหญ้าแฝกที่ถูกตัดจะถูกนำไปเป็นอาหารสัตว์ ทำปุ๋ยชีวภาพและนำไปประยุกต์เป็นงานหัตถกรรมต่าง ๆ
มีงานวิจัยหลายชิ้นที่พบว่า สารสกัดใบหญ้าแฝกมีฤทธิ์ทางชีวภาพ (bioactive compound) มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคผิวหนังโดยเฉพาะ Propionibacterium acne ที่เป็นสาเหตุของการเ
สรุปและจุดเด่นเทคโนโลยี
เจลผสมสารสกัดหญ้าแฝกพัฒนาขึ้นมาจากสารสกัดใบหญ้าแฝกที่สกัดโดยเอทานอลความเข้มข้น 50% ซึ่งมีราคาถูกและปลอดภัยเมื่อใช้กับผิวหนัง มีวิธีการสกัดสารที่ง่าย สารสกัดมีฤทธิ์ทางชีวภาพที่สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes และ Propionibacterium acnes ซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคทางผิวหนังโดยเฉพาะสิว เจลนี้สามารถใช้ได้กับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย เนื่องจากเจลผสมสารสกัดใบหญ้าแฝกนี้มี VP copolymer (ammonium acryloyldimethyltaurate) เป็นสารก่อเจลที่มีลักษณะเนื้อสัมผัสที่บางเบา ให้เนื้อเจลที่มีอิมัลชั่นแบบ Oil in water จึงเหมาะกับผิวของคนเอเชียที่อาศัยอยู่ในสภาพอากาศร้อนชื้นและมีผิวหน้ามัน เจลแต้มสิวจากสารสกัดใบหญ้าแฝกนี้ เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ปลอดภัยต่อผู้ใช้ มีฤทธิ์ทำให้แบคทีเรียก่อสิวหยุดการเจริญเติบโต ทำให้สิวยุบตัวลง ส่งผลให้สิวหายไวขึ้น และเป็นเจลแต้มสิวผลิตภัณฑ์แรกที่ใช้สารสกัดใบหญ้าแฝก
ความร่วมมือที่เสาะหา
เสาะหาผู้รับอนุญาตใช้สิทธิ
สถานภาพของผลงานวิจัย
ผลการทดลองระดับห้องปฏิบัติการได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นไปได้
เงื่อนไข
เทคโนโลยีต่อรองราคา
สนใจสอบถามข้อมูล
หน่วยบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา (UP-TLO)
โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 3076 , 3712-16
Email uptlo.up@gmail.com
สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา

คุณต้องการขอรับถ่ายทอดเทคโนโลยี "เจลแต้มสิวจากสารสกัดใบหญ้าแฝก"